Eredoctoraat Goudzwaard

Dr. Bob Goudzwaard (1934) is één van de drie mensen die een eredoctoraat tegemoet kan zien ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Protestantse Theologische Universiteit. De feitelijke uitreiking heeft men gepland voor 6 december dit jaar.

Bob Goudzwaard is een man met een grote staat van dienst in de oecumene. Hij is emeritus-hoogleraar economie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Midden jaren zeventig was hij voorzitter van de commissie die het eerste verkiezingsprogramma van het CDA heeft geschreven: ‘Niet bij brood alleen’. Zijn denkbeelden over het ‘rentmeesterschap’ en de ‘economie van het genoeg’ hebben grote invloed op het christelijk-sociaal denken. Hij wordt gewaardeerd binnen de oecumene vanwege zijn visie en helderheid, maar ook buiten kerkelijke kringen krijgt hij erkenning, omdat hij een alternatief laat zien voor een economie die al te zeer gebaseerd is op winst en eenzijdig rendementsdenken.

De datum van 6 december sluit aan bij de dies natalis van de universiteit en vindt plaats in Kampen. De datum is ook overgenomen vanuit de gereformeerde traditie, die teruggaat op 1854. De bijeenkomst dit jaar krijgt een nostalgisch tintje, omdat het de laatste diesviering zal zijn die de universiteit in Kampen houdt. Medio 2012 verhuist de PTHU naar Amsterdam en Groningen. De vestigingen in Leiden, Utrecht en Kampen worden afgestoten.

Naast Bob Goudzwaard is er een eredoctoraat voor Gerrit Singgih (1949), hoogleraar Oude Testament in Yogyakarta en voor Frits Hoogewoud (1941), oud-bibliothecaris van de Bibliotheca Rosenthaliana in Amsterdam.