Desnoods geweld

De bezoekers van deze site hebben nogal nuchter gereageerd op de vraag ‘Welke instrumenten mag je inzetten voor vrede?’. Liefst 42 procent wil geweld als middel om vrede te realiseren niet uitsluiten. Het is een reactie die laat vermoeden dat er slechts een beperkt aantal Doopsgezinden en Quakers hebben gereageerd. Want dat zijn in ieder geval kerken die zich bij uitstek inspannen om met niet-gewelddadige middelen de vrede te dienen, De organisatoren van de decade tegen geweld opgezet door de Wereldraad zouden wellicht ook op een iets lager percentage hebben gehoopt.

In totaal reageerden er 126 mensen op de vraag. De vraag was geïnspireerd door de vredesbijeenkomst in Jamaica. De kerken hebben daar een nieuwe strategie voor vrede uitgezet en elkaar bemoedigd. Ongeveer een derde van de mensen die de site bezocht hebben noemden ‘alleen de liefde’ als verantwoord instrument om de vrede te realiseren, om precies te zijn 32,5 procent. Ongeveer een kwart (25,3 procent) voelde het meest voor het alternatief ‘alleen uit zelfverdediging’.

De nieuwe vraagstelling gaat over de schuldenlast die landen als Griekenland, Portugal en Italië hebben opgebouwd. Het is de vraag hoe een land als Nederland daarop moet reageren. Je kan de mening aanhangen dat de landen zelf onvoldoende hun financiële huishouding op orde hebben gebracht en dus ook maar de schuld moeten inlossen. Je kan ook kiezen voor het antwoord, dat je helpt, maar er zelf niet minder van hoeft te worden. Een laatste optie is de keus voor solidariteit; het idee dat je nu echt kunt laten zien wat solidariteit en eenheid in Europa je waard is. Aan de bezoekers van de site is weer de keus. Doet u mee en blijft u het scoreverloop mee volgen?

Foto: de wapens even afgelegd (opname 4-daagse 2011, Nijmegen)