Jongeren naar Durban

De Wereldraad van Kerken biedt een programma aan voor jonge mensen in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Het gaat om een programma waarin de relatie tussen sociaal-economische rechtvaardigheid en het milieu verder aan de orde komt. De Wereldraad werkt hierin samen met de Lutherse Wereldfederatie en met de Verenigde Naties.

Youth for Eco-Justice’ heet het programma. Het programma begint met een tweeweekse training. Het seminar vindt plaats in het Glenmore Pastoral Centre in Durban, Zuid-Afrika van 26 november tot 10 december. Na de ontmoeting in Durban worden de conclusies toegepast in projecten in het eigen land.

Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen reageren tot 15 augustus.
Download the Youth for Eco-Justice brochure(pdf, 200 KB)
Online application form
Print application form (MS Word, 54 KB)