Verscheidenheid

Koos van Noppen is coördinator van de kerkennacht in Amersfoort en in het dagelijks leven werkzaam voor het missionair werk in Nederland via de IZB. In enkele artikelen gaat hij in op de achtergronden van de organisatie van een dergelijk groot evenement. Zijn verhaal gaat over de keistad, maar staat tegelijk symbool voor de ervaringen in andere steden.Hier onder zijn eerste bijdrage, over de organisatie

Kerkennacht toont bonte verscheidenheid

De Kerkennacht 2011 is het grootste evenement dat de lokale Raad van Kerken in Amersfoort ooit heeft georganiseerd. Maar liefst 45 (!) kerken en christelijke geloofsgemeenschappen openen zaterdagavond 25 juni hun deuren; elk met een eigen programma.

‘Kerkennacht moet kerken kleur geven’, schreef dagblad Trouw. In werkelijkheid is het precies andersom: de zeer uiteenlopende lokale kerken kleuren de Kerkennacht. Amersfoort ligt onder de rook van de Veluwe. Meer dan welke andere stad in de wijde omtrek heeft ze een groot aantal kerken per vierkante kilometer en dat maakt de Keistad bij uitstek geschikt voor een evenement als de Kerkennacht.

Het initiatief voor de organisatie is geboren in de boezem van de Protestantse gemeente Amersfoort. Al gauw haakte de Rooms-katholieke parochie aan; samen hebben beide grote kerkgenootschappen zo’n zeventien kerklocaties, verspreid over de stad. Maar onder de paraplu van de lokale Raad van Kerken bevindt zich nog een hele ris andere kleinere kerkgenootschappen, variërend van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt tot de Orthodoxe Parochie, van Oud-Katholieken tot Nederlands-gereformeerden.

Als de projectgroep Kerkennacht pretendeert dat zo mogelijk alle kerken in de stad op één zomeravond hun deuren openen voor het grote publiek, dan zijn de organisatoren aan hun stand verplicht ook werkelijk alle kerken daartoe uit te nodigen. Dat betekende in Amersfoort een uitvoerige bel- en mailronde langs allerlei kleine kerkverbandjes en ‘vrij gevestigde’ evangelische geloofsgemeenschappen. De huis-aan-huiskrant vermeldt wekelijks op de laatste pagina een bonte staalkaart, die allemaal werden benaderd: de Hersteld Apostolische Zendingskerk, de Nieuw Apostolische Kerk, de Franstalige Eglise Basileia, de Arabisch-sprekende jonge migrantengemeenschap Oase, de evangelische gemeente El Shaddai, Victory Outreach, etc. etc. De meesten begroetten het initiatief enthousiast.

De formule van de Kerkennacht blijkt aantrekkelijk. Elke kerk wordt uitgedaagd om onder eigen inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid een programma samen te stellen; daardoor ligt drempel om mee te doen laag. Ook kerken die tot dusver weinig contact met de Raad van Kerken hebben, stapten zodoende makkelijk in. Des te pijnlijker dat sommige kerken desondanks niet meededen. Gesprekken met bijvoorbeeld de (grote) gemeenschap van de Gereformeerde Gemeenten leidden helaas tot niets.

Vlak voordat het ontwerp voor de flyer naar de drukker ging, kon de balans worden opgemaakt: 45 deelnemende kerken, van Amersfoort-Zuid tot Vathorst. Een tour d’horizon en vélo voert door alle wijken, om de paar straten is wel een kerkgebouw met een uitnodigend spandoek. De onverwacht grote animo stelt de beleidsmakers van de lokale Raad van Kerken voor de interessante vraag: als de volgende Kerkennacht pas in 2013 wordt gehouden, weten we deze brede vertegenwoordiging in de komende twee jaar met ons aanbod vast te houden? 

Een vraag uit de categorie ‘luxe problemen’.

Kijk voor alle programma’s: www.kerkennachtamersfoort.nl
Zie voor landelijke site: www.kerkennacht.nl