Gesprek minister Leers

Een delegatie van de Raad van Kerken heeft op 31 mei een gesprek gevoerd met minister Leers van immigratie en asiel. De delegatie bestond uit de voorzitter van de Raad Henk van Hout, voorzitter van de projectgroep Vluchtelingen Jan van der Kolk, Geesje Werkman en John van Tilborg, beide lid van de projectgroep Vluchtelingen.

Doel van het gesprek was kennismaking, aanbieden van het Basisdocument van de Raad  en uitgaande van de daarin vervatte uitgangspunten  bespreken van onze opvattingen en zorgen inzake de uitvoering en uitwerking van het asielbeleid door het kabinet, mede n.a.v. ons werkbezoek aan Ter Apel en de ervaringen in de brede achterban van de Raad. De delegatie heeft zijn zorgen uitgesproken over de verharding van het maatschappelijke klimaat voor vreemdelingen, het gevaar van vertekende beeldvorming en stigmatiserend taalgebruik, de voorgenomen wetgeving over (strafbaarstelling van) illegaliteit, de verdergaande beperking van rechten van asielzoekers en het ontbreken van perspectief voor grote groepen vluchtelingen.

Afgesproken is, dat minister Leers op korte termijn de Raad opnieuw zal uitnodigen voor een langer gesprek, waarbij meer gelegenheid zal zijn diepgaander op essentiële punten in te gaan.

De Raad zal op een aantal punten nadere onderbouwing aanleveren: de gevolgen van de strafbaarstelling van illegaliteit en de bezwaren die daarom hiertegen bestaan, alternatieven voor vreemdelingenbewaring (detentie) en voorzieningen voor kinderen. 

Foto: archief van een bezoek aan het asielzoekerscentrum in Ter Apel, waar drie van de vier delegatieleden ook aanwezig waren, v.l.n.r. John van Tilborg, Henk van Hout, Jan van der Kolk