Dealen op parkeerplaats

Een zekere stemming alsof er een schoolreisje op handen is. Een uitgelaten sfeer alsof er storm op komst is. Nog een keer de ronde langs alle plaatsen. Hoeveel kerken doen er nu mee? Hoeveel kerkgebouwen zijn bij de kerkennacht 2011 betrokken? En opnieuw de vaststelling dat er weer meer dan 30 kerkgebouwen zijn bijgekomen, waar de editie van de kerkennacht op 24 en 25 juni 2011zich voltrekt.

Zeven meer in Den Haag dan aanvankelijk gedacht, 4 meer in Den Helder, Utrecht beduidend meer dan de aanvankelijk geraamde 30, Leiden van 1 naar 5, Lelystad van 1 naar 6. Maar meer nog dan de telling van gebouwen is er de spanning. Het is de laatste keer dat de landelijke groep bij elkaar komt. Een laatste keer van uitwisseling. Op de parkeerplaats is drukte. Dozen met kaarsen en ballonnen en vlaggen gaat van de ene laadruimte naar de andere. Het is dinsdag 31 mei; het aftellen is begonnen.

In de vergadering wordt nog een keer het protocol doorgenomen. Kan men zich vinden in de financiën? Moet er nog in een landelijke krant worden geadverteerd? Zou het lukken om ook op de televisie te komen? Is het mogelijk om plaatsen mee te laten doen met de carillonestafette? Moet de website nog aangepast? En dan is er Henk de Roest, de onderzoeker van de Protestantse Theologische Universiteit. Hij heeft dozen vol met vragenformulieren. De teksten worden uitgezet. Na zijn begeleiding van de Hoeksteen in Zwolle, waar een kerkgebouw wordt afgestoten, is dit toch weer een heel andere focus. Er worden afspraken gemaakt over de telling van het aantal bezoekers, zodat er ook na afloop een bericht naar buiten kan worden gebracht. Amsterdam deelt fraaie posters uit. Den Haag heeft een programmaboekje klaar.

Kortom: Nederland maakt zich op voor de eerste bovenplaatselijk gecoördineerde kerkennacht. Op 24 en 25 juni is het zover. Op deze site zorgt Koos van Noppen uit Amersfoort voor een reeks voorbeschouwingen, zodat mensen een idee krijgen van wat er zoal omgaat in de organisatie. Amersfoort is met 45 kerkgebouwen een van de grotere plaatsen die meedoet aan de kerkennacht.

Foto: Rob Lijesen en Hanny de Kruijf voor een auto met spullen