Taizé fraai vertolkt

De carillonestafette waarmee de kerkennacht 2011 is geopend, heeft mooie beelden en nog fraaiere klanken opgeleverd. Klik op http://www.youtube.com/watch?v=dxkLjSOTFFI en u hoort Jacques Maassen, de stadsbeiaardier uit Breda in een vertolking van het Taizé-lied Jésu le Christ, zoals u het nog nooit hebt gehoord. En op bijgaande foto’s vindt u respectievelijk ds. Idelette Otten van de Torenpleinkerk te Vleuten die een collega belt in de keten van de estafette, Arie Abbenes bespeelt het carillon ter plaatse. Op de andere foto ds. Netty de Jong-Dorland, predikant van de Domkerk met opnieuw Arie Abbenes die razendsnel van de ene naar de andere plaats reed om de muziek te verzorgen.

Met een estafette van carillonmuziek is donderdag 23 juni de kerkennacht aangekondigd die vrijdagavond (24 juni) en zaterdagavond (25 juni) in ruim twintig plaatsen in Nederland plaatsvindt. Beiaardiers van diverse kerken speelden religieuze muziek, terwijl een pastor bij het carillon een collega belde in een volgende plaats om het estafettestokje door te geven.

Boudewijn Zwart beet het spits af en begon om twaalf uur op het carillon van de Westerkerk in Amsterdam. Daarna nam pastoor Ad van der Helm het stokje over en vroeg hij de beiaardier van de heilige Jacobuskerk de Meerdere om de muziek over stad en land te laten klinken. Via diverse steden die meedoen met de kerkennacht kwam de estafette omstreeks half drie weer in Amsterdam terug bij de Oude Kerk. Gideon Bodden verzorgde daar de laatste klanken van de estafette op het carillon van de Oude Kerk.

Tijdens de kerkennacht openen de kerken in meer dan twintig steden de kerkdeuren en kunnen bezoekers een zeer gevarieerd programma verwachten met muziek, dans, gebeden, ontspanning. Mensen kunnen in- en uitlopen of wat langer in een kerk blijven. De gedachte is, dat men op die manier eens een kijkje kan nemen in een kerkgebouw waar men anders minder snel binnenstapt en idee krijgt van waar de kerk zich zoal mee bezig houdt. Er doen meer dan tweehonderd kerkgebouwen mee met dit grote oecumenische festijn. Op www.kerkennacht.nl kunnen geïnteresseerden het programma lezen. De carillonestafette wil de aandacht vestigen op de activiteiten dit weekend.

Plaatsen die meedoen zijn:
Op vrijdag 24 juni: Eindhoven, Gouda, Haarlem, Leiden, Lelystad, Nijmegen, Rijswijk, Utrecht, Veenendaal.
O
p zaterdag 25 juni: Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Breda, Den Haag, Den Helder, Deventer, Duiven, Leeuwarden, Leidschendam-Voorburg, Lelystad, Rotterdam, Soest.

De beiaardiers spelen muziek van Gezang 393 (‘De dag uit uwe gunst ontvangen’), een avondlied, met daarin de gedachte dat de gebeden hier op deze plaats kunnen zwijgen, maar dan onmiddellijk op een andere plaats weer aanvangen. Op het repertoire staat ook het lied Jésu le Christ uit de bundel van Taizé. ‘Vandaag klinkt de muziek van de Westerkerk niet alleen over de grachten, maar plant het ritme zich voort van het Marsdiep tot de Nieuwe Waterweg’, aldus Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad, die ouderling John Faasse van de Westerkerk in Amsterdam belde om daarmee de estafette te beginnen.

Om het beeld compleet te maken, hier een paar verzen van Gezang 393, tekst in een vertaling van Jacqueline van der Waals (1868-1922) naar een oorspronkelijke tekst van John Ellerton (1826-1893).

De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die ’t licht en ’t duister maakt.

Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd’ en majesteit.

Foto;s:
Amsterdam (Westerkerk)
Vleuten
Utrecht
Den Helder
Amsterdam
Amsterdam