Op weg naar Pinksteren

Op weg naar Pinksteren

Toen de Allerhoogste nederdaalde,
verwarde Hij de talen
en scheidde Hij de volkeren.

Toen Hij echter de vuurtongen uitdeelde,
riep Hij allen tot eenheid.
Laat ons daarom eenstemmig de heilige Geest verheerlijken.

(uit een orthodox gebed)

Toelichting:
Pinksteren valt dit jaar laat, op 12 en 13 juni 2011. Het is het feest van de geboorte van de kerk. God heeft zich bekend gemaakt als Schepper van de wereld, als Mens zoals de mens is bedoeld in Jezus Christus en nu met Pinksteren komt het accent te liggen op zijn aanwezigheid als Geest. Als Geest werkt Hij in mensen en onder mensen. Wij mensen worden helemaal serieus genomen. Daar waar wij als mensen openstaan voor God, worden we klankbord en spiegelbeeld van God de Vader en van God de Zoon. Daar wordt de volheid van God zichtbaar.

Bovenstaand gebed refereert in het eerste deel naar het verhaal van de torenbouw van Babel. Het verhaal staat symbool voor de hoogmoed van mensen. Hoogmoed leidt tot verwarring en vervreemding van elkaar. In het tweede deel gaat het over de uitstorting van de heilige Geest. Dat wordt gezien als een omkering van de torenbouw van Babel. Bij Babel raakte de taal tussen mensen verward. Bij de uitstorting van de heilige Geest gaan mensen elkaar weer verstaan.

Eenvoudiger kan de toets niet zijn. Waar mensen vooral luisteren naar de echo van hun eigen stem, zijn ze onder invloed van de Babylonische spraakverwarring. Daar waar mensen de ander verstaan, zelfs als hij of zij een andere taal spreekt, daar waar hun hart zich opent, daar is de vonk van Pinksteren overgeslagen.

Het gaat om een orthdox gebed, daarom ook een orthodoxe afbeelding op de site. Een icoon van Pinksteren.