Toppositie Finse vrouw

Ds. Dr. Kaisamari Hintikka is gekozen als interim directeur van de commissie Churches in Dialogue van de Europese Kerkenconferentie. Hintikka is de eerste vrouw die in deze functie aantreedt. Zij volgt prof. dr. Viorel Ionita op die de functie vele jaren heeft uitgeoefend, het laatste jaar in combinatie met de functie van secretaris-generaal.

Hintikka is onlangs officieel gekozen tijdens een bijeenkomst van het presidium van de CEC in Aghios Nikolaos op Kreta. Hintikka is predikant in de Evangelisch Lutherse Kerk van Finland (ELCF) en is gepromoveerd op de moderne kerkgeschiedenis. De benoeming zal 1 september ingaan.

Dr. Hintikka is geboren in 1967, ze is getrouwd en heeft een dochter. Sinds 2002 is ze lid van het departement van de internationale relaties van haar kerk. Ze is actief betrokken bij de bilaterale dialogen van haar kerk. Veel tijd is gegaan naar de contacten met de Finse en de Russisch-Orthodoxe Kerk. Ze hield zich ook bezig met de lutherse minderheidskerken in de Baltische regio en Centraal Europa. Ze heeft eerder geparticipeerd in de commissie Church in Dialogue, onder meer in de gesprekken met de orthodoxen (2008 – 2009). 

Hintikka heeft negen jaar gewerkt aan de theologische faculteit van de Universiteit in Helsinki, voornamelijk als onderzoeker, maar ook met een administratieve en educatieve verantwoordelijkheid.Hintikka was tot het moment van haar benoeming ook lid van de reorganisatiewerkgroep van de CEC. Deze groep is in 2010 ingesteld om de organisatie van de CEC ingrijpend bij te stellen, zodat de kosten beheersbaar zijn en de organisatie meer gestroomlijnd kan werken. Op dit moment zijn er locaties in Geneve, Straatsburg en Brussel. De verwachting is dat er in 2013 één organisatie zal zijn op één locatie.

Churches in Dialogue is één van drie centrale onderdelen van de kerk. De commissie houdt zich bezig met het interreligieuze en interkerkelijke gesprek. De groep maakt analyses voor hedendaags kerkenwerk en probeert de onderlinge samenhang van kerken te vergroten. Naast Church in Dialogue is er de commissie Church and Society en de commissie voor Churches and Migrants.

Charta

De CEC viert dit jaar ook de tiende verjaardag van de totstandkoming van de Charta Oecumenica. Het oecumenische document geldt als de belangrijkste mijlpaal in de samenwerking van de Room-Katholieke Kerk in Europa en de kerken verenigd in de CEC in het afgelopen jaar. De Charta heeft geen dogmatische status en geldt evenmin als een legale binding van de diverse kerken die het document hebben ondertekend. Het is eerder een beschrijving van gezamenlijke gezichtspunten.

Om de samenwerking tussen CCEE en CEC te vieren vindt er vanaf 9 mei een oecumenisch seminarium plaats aan de universiteit van Fribourg (Zwitserland).

Foto: Dr. Hintikka