Pelgrimage: zondag 22 mei

Liturgisch materiaal bij de oproep tot een Rechtvaardige Vrede

Preekschets Johannes 14

Live beelden Kingston


Gebed voor de diensten in het weekeinde van 21 en  22 mei 2011, ter gelegenheid van de
Internationale Oecumenische Vredesconvocatie van de Wereldraad van Kerken (17-24 mei 2011)
rond de oproep tot een Rechtvaardige Vrede.

Gebed voor de vrede

God van vrede en van al het mogelijke,
Schepper, Bevrijder en Bewaarder:
Wij naderen tot U en vragen U opnieuw om erbarming, om vergeving en om een nieuw begin.
Help ons om vrede een kans te geven,
Wij zouden vrede zo graag een kans geven maar hebben al zoveel gelegenheden voorbij laten gaan.
We hebben zoveel initiatieven dwars gezeten; terwijl het goede overweldigd werd, keken we toe, in plaats van het kwade door het goede te overwinnen.
Vergeef ons, God.

Wij bidden U: Dona nobis pacem, geef ons vrede.

Terwijl we op Uw vergeving vertrouwen, aanvaarden we ook opnieuw onze verantwoordelijkheid om vredestichters te zijn en pleitbezorgers van gerechtigheid.
Wij danken U voor het ‘Decennium tegen geweld’: dat het heeft mogen bijdragen aan
onze bewustwording, en ons verlangen naar vrede heeft versterkt.
Maar we moeten toegeven dat er meer van ons wordt verwacht als we vrede een echte kans willen geven.

Wij bidden U: Dona nobis pacem, geef ons vrede.

Breng ons door Uw Geest met hart en ziel in beweging voor vrede.
Help ons om ons eigen leven steeds weer tot startplaats voor vrede te maken.
Help ons om met U samen vrede een kans te geven, zodat we een wereld creëren waarin vrede onze roeping en onze bestemming is.
Schenk ons wijsheid en moed om het initiatief te nemen: wijsheid, om te onderscheiden wat de vrede dient en moed, om U te vertrouwen en na te volgen.

Wij bidden U: Dona nobis pacem, geef ons vrede.

God van vrede en van al het mogelijke,
Maak ons tot werktuigen van uw vrede,
Bij de Internationale Oecumenische Vredes Convocatie en overal op aarde,
Opdat wij Uw wil mogen doen en zo vrede een kans geven.
Dat bidden wij U in de naam van de Vredevorst, Jezus Christus, onze Behoeder en Bevrijder.
Amen.

(Gebed uit de regio van de Car


Lied 1 Uit vredesliederenbundel

Heer, wij bidden om
Vrede voor hen die in stilte wenen
Vrede voor hen die niet kunnen spreken
Vrede wanneer alle hoop verdwenen lijkt te zijn.

Lied 1 uit bundel

Temidden van woede, geweld en teleurstelling
Temidden van oorlogen en de vernietiging van de aarde
Heer toon ons Uw Licht in de duisternis.

Lied 1 uit bundel

Heer, wij bidden om
Vrede voor hen die hun stem verheffen en er om vragen
Vrede zelfs al zijn er velen die er niet van willen horen
Vrede terwijl we de weg van rechtvaardigheid gaan

Lied 1 uit bundel

Zegen en heenzending:

Laten wij dan gaan met Jezus, het Licht dat ons leidt op ons pad
Moge onze hoop zijn dat de Zon van Rechtvaardigheid op een morgen zal opgaan over de gehele mensheid
Moge de God van Vrede, onze eeuwige metgezel, ons leiden langs wegen van solidariteit en hoop
En ons de vreugde van eenheid in Gods liefde geven.
Amen.