Live beelden Kingston

Een ieder die dat wil, kan via het web de vredesconferentie in Kingston (Jamaica) volgen. De Wereldraad van Kerken biedt het plenaire programma rechtstreeks aan op het internet. De videobeelden komen live van de Mona campus van de universiteit waar de bijeenkomst wordt gehouden vanaf woensdag 18 mei.

De beelden zijn beschikbaar via de website www.overcomingviolence.org en de Jamaica Informatie Dienst http://www.jis.gov.jm/videos/live. De eerste beelden komen woensdag binnen om 19.30 uur (Jamaica 14.30 uur). Men kan het complete handboek downloaden via de genoemde website www.overcomingviolence.org (handboek).

Op woensdag staan als sprekers op het programma (vanaf 19.30 Nederlandse tijd): ds. dr. Olav Fykse Tveit, ds. dr. Paul Gardner, ds. dr. Margot Kässmann, metropolitan dr. Hilarion of Volokolamsk, canon dr. Paul Oestreicher.

Donderdag 19 mei over het thema ‘vrede in de gemeenschap’ zijn aan de beurt (vanaf 15.30 uur Nederlandse tijd): Martin Luther King III, prof. Ram Puniyani, dr Muna Mushahwar, dr Deborah Weissman, dr Tania Mara Viera Sampaio, Asha Kowtal, ds. Karen Thompson.

Vrijdag 20 mei (vanaf 15.30 uur Nederlandse tijd) gaat het om het thema ‘vrede met de aarde’. Sprekers zijn: ds. Tafue M. Lusama, sr Ernestina López Bac, Adrian Shaw, Lic. Elias Crisostomo Abramides, fr prof. Dr. Kondothra M. George, choir from Global Network of Religion for Children.

Zaterdag 21 mei vanaf 15.30 uur gaat het over ‘vrede in de markt’. Sprekers zijn: aartsbisschop Valentine Mokiwa, Omega Bula, fr Emmanuel Clapsis, ds. dr. Roderick Hewitt, ds. Garnett Roper, dr. Rommel F. Linatoc.

Zondag 22 mei (vanaf 22.00 uur) is er concert.

Maandag 23 mei gaat het over ‘vrede tussen de mensen’. Vanaf 15.30 uur zijn de sprekers: Setsuko Thurlow, dr. Christiane Agboton-Johnson, dr. Patricia Lewis, dr. Lisa Schirch, aartsbisschop Avak Asadourian, ds. Kjell Magne Bondevik.

Dinsdag 24 mei vanaf 15.30 uur is de afsluitende viering.

Vanuit Nederland is er een delegatie van negen personen aanwezig. In totaal zijn er zo’n duizend vertegenwoordigers van kerken en non-gouvernementele organisaties. Zij proberen samen een weg te zoeken om tot vrede te komen in heel de wereld in overeenstemming met de boodschap van Jezus.

Tijdens de conferentie worden de resultaten van het Oecumenisch Decennium tegen Geweld van de Wereldraad van Kerken in kaart gebracht. Ook vanuit Nederland is hierover een rapportage gestuurd naar de Wereldraad. De Nederlandse delegatie stelt zich ten doel – in lijn met de rapportage – om de vredesvragen ook de komende jaren prioriteit te geven op de agenda van de kerk. Verder wil men zich inspannen om het thema van de vredesspiritualiteit concreet naar het grondvlak te vertalen.

De Nederlandse delegatie bestaat uit de volgende personen: Marijke van Duin (Europees Christelijk Milieu Netwerk), Peter Paul Ekker (beleidsmedewerker IKV Pax Christi), Michiel Hardon (bestuurslid Oikos), Willemijn Lammers (Icco), Kees Nieuwerth (Quaker, moderamenlid Raad van Kerken en afgevaardigde van de Europese oecumenische vredesorganisatie Church and Peace) Janna Postma (emeritus-predikante en afgevaardigde  Algemene Doopsgezinde Sociëteit), Joris Vercammen (aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland, tevens lid van het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken), Peter Verhoeff (preses van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland), Geesje Werkman (beleidsmedewerker Kerk in Actie).

De Wereldraad van kerken bestaat uit 349 protestantse, orthodoxe, anglicaanse en andere kerken. Zij vertegenwoordigen meer dan 560 miljoen christenen vanuit 110 landen.

Op de foto v.l.n.r.: Michiel Hardon, Willemijn Lammers, Joris Vercammen, Peter Paul Ekker, Peter Verhoeff, Janna Postma, Marijke van Duin en delegatieleider Kees Nieuwerth; Geesje Werkman ontbreekt op de groepsfoto.