Gelderland, Brabant, Overijssel

Plaatselijke raden van kerken en andere oecumenische contactgroepen in de provincies Overijssel, Gelderland en Brabant zijn welkom bij één van de provinciale ontmoetingsavonden. Doel van de avonden is het informeren en stimuleren van elkaar door het vertellen over nieuwe initiatieven.

De landelijke Raad van kerken steunt het regionale werk en probeert mensen in één regio eenmaal per jaar of per twee jaar met elkaar in contact te brengen. Verschillende regio’s nemen daarvoor zelf het initiatief. Soms helpt de landelijke organisatie daarbij.

Komende maand zijn er ontmoetingen te verwachten in Arnhem (maandag 16 mei; regio Gelderland), Den Bosch (maandag 30 mei; regio Brabant) en Deventer (donderdag 23 juni; regio Overijssel).  Vertegenwoordigers uit de verschillende plaatsen dienen zich vooraf op te geven (via rvk@raadvankerken.nl).

In het eerste deel van de avond wisselen de vertegenwoordigers van het plaatselijk werk uit wat er locaal gebeurt. De gedachte is dat je van elkaars ervaringen kunt leren. De ene plaats doet mee met de kerkennacht (in Overijssel: Deventer; in Gelderland: Duiven; in Brabant: Breda). De andere plaats heeft een prima invulling weten te geven aan een bezinningsavond. In een derde plaats loopt het veertigdagenproject uitstekend.

Na de pauze vertelt de algemeen secretaris van de Raad van Kerken over twee recente initiatieven van de landelijke Raad. Hij gaat eerst in op de resultaten van een enquête.  Onder plaatselijke raden is een enquête gehouden over met name de communicatie en de beleidscyclus. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat 45 procent van de raden van kerken zelf op internet aanwezig is en dat 44 procent van de raden in de achterliggende twee jaren nog een bestuurswisseling heeft gehad. Ter vergadering worden de meer toegesneden cijfers per provincie gegeven en er wordt ingegaan op de vraag naar de relevantie en het belang. Een tweede landelijke initiatief vormt de opstelling van een checklist en daarop aansluitend de mogelijkheid een convenant aan te gaan. De checklist geeft vele tientallen voorbeelden van mogelijke samenwerking. Het convenant is een landelijk afgesproken model van hoe je de samenwerking ter plaatse kunt structureren en uitbouwen.

De ervaring leert dat plaatselijke raden dergelijke ontmoetingen als stimulerend en enthousiasmerend beleven. De agenda ziet er als volgt uit:
19.30 uur: Inloop en ontmoeting
20.00 uur: Opening
20.10 uur: Kennismakingsronde
20.20 uur: Ronde langs de diverse plaatsen
20.50 uur: Korte pauze
21.00 uur:  Informatie over een enquête (waaruit plaatselijke organisatie blijkt)
21.15 uur: Informatie over checklist en convenant (met tips voor plaatselijk werk)
21.55 uur: Rondvraag en sluiting
22.00 uur: Einde

Plaatsen van samenkomst zijn:
16 mei: Diaconessenkerk, G.a. van Nispenstraat 139 in Arnhem.
Bijeenkomst in samenwerking met  mevr. Liesbeth Dessens (secretaris van plaatselijke Raad, RKK) en mevr. Nelleke Drop (consulente PKN).
30 mei: Grote Kerk, Kerkstraat 20 in Den Bosch.
Bijeenkomst in samenwerking met Ger van Dooren (betrokken bij plaatselijke raad in Breda, PKN) en pastoor Ton Sip (RKK, gedelegeerde voor de oecumene vanuit het bisdom Den Bosch) en diaken René de Weerd RKK, gedelegeerde voor de oecumene vanuit het bisdom Breda)
23 juni: Grote of Lebuïnuskerk, Kleine Poot 7 in Deventer.
Bijeenkomst in samenwerking met Gert Bladder (voorzitter van plaatselijke Raad, VEG) en vicaris Ronald Cornelissen.

Foto: Diaconessenkerk te Arnhem, de eerste van drie ontmoetingsplaatsen