Afscheid Tine Halkes

Tine Halkes, één van de grondleggers van de feministische benadering van de theologie, is woensdag 27 april begraven op de rooms-katholieke begraafplaats aan de Groenestraat in Nijmegen. Ze was op verschillende manieren bij het werk van de Raad van Kerken betrokken, onder meer via de sectie ‘Vrouw, Kerk en Samenleving’.

Catharina Joanna Maria Halkes is geboren in Vlaardingen op 2 juli 1920. Ze overleed vorige week, 21 april. Ze was vermaard om haar emanciperende manier van Bijbellezen. Voor de Raad van Kerken heeft ze incidenteel intellectuele bijdragen geleverd ter bezinning en oriëntatie.

Op de rouwkaart staat het volgende gedicht van M. Vasalis:
Sub finem
En nu nog maar alleen
het lichaam los te laten –
de liefste en de kinderen te laten gaan
alleen nog maar het sterke licht
het rode, zuivere van de late zon
te zien, te volgen – en de eigen weg te gaan.
Het werd, het was, het is gedaan.

Tine Halkes wordt bijgeschreven in de gedachteniskalender die het bureau van de Raad van Kerken bijhoudt.