Suggesties vastentijd

De projectgroep Kerk en Milieu reikt mogelijkheden aan om het karakter van de vastentijd tot uitdrukking te brengen in het voedsel dat men eet. De vastenperiode loopt dit jaar van 9 maart tot 23 april. Het is een periode waarin van oudsher christenen stil staan bij het lijden en het onrecht dichtbij en elders op de wereld.

De vastentijd herinnert onder meer aan het verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht zonder uitbundig te kunnen eten of drinken. En het bereidt christenen voor op het lijden en sterven van Jezus, wat een dieptepunt bereikte in de nacht van witte donderdag en goede vrijdag, toen Hij aan het kruis werd genageld.

Christenen uit diverse tradities houden rekening met deze achtergrond in het voedsel dat ze gebruiken. Rooms-katholieken, orthodoxen en ook protestanten proberen het karakter van de kerkelijke kalender recht te doen. Ze eten minder of anders. Eetgroepen houden vastenmaaltijden. Gezinnen of  kloostergemeenschappen maken vaak speciale afspraken over voedsel en drank.   

De bisschoppelijke vastenactie koos dit jaar om geld in te zamelen voor een project op de Filippijnen. Dit project schenkt de oorspronkelijke bevolking kansen om de grond te behouden  onder meer voor het verzamelen en telen  van eigen voedsel.  Hun bestaansgrond wordt bedreigd door de mijnindustrie voor het delven van grondstoffen en ontbossing.  Het project zet zich in om de biodiversiteit, de soorten rijkom van de schepping als bron van rijkdom en bestaan voor mensen te behouden. Samen met Valerie Jansen, lid van een Filippijns koor, zijn duurzame recepten uit de Filippijnen en Azië verzameld  die met Nederlandse seizoensproducten en fair-trade ingrediënten te maken zijn.

Ook bijbels gerichte recepten en suggesties om samen met kinderen te vasten (klik op Veertigdagentijd/  loutering van lichaam en geest)   op woensdag en vrijdag zijn op de website (in opbouw)  www.sameneerlijketen.nl  te vinden. Meer informatie staat op www.kloostertuinen.nl bij “Samen aan tafel”.

Samen aan tafel:
ieder met onze eigen kleuren,
ieder met onze eigen smaken.
Dank U  voor het échte samen!
(gebed uit de workshop Samen aan tafel op de startdag van de Vastenactie november 2010)