Leren leiden

Van 27 februari tot en met 6 maart verbleef Maaike de Reuver met een groep van 30 Europese jongeren in Kandersteg, Zwitserland voor een leiderschapstrainingscursus. Deze cursus was georganiseerd door EYCE, the Ecumenical Youth Council Europe, een oecumenische jongerenorganisatie die vier keer per jaar trainingscursussen organiseert voor jongeren vanuit heel Europa, om op die manier de oecumenische eenheid onder (Europese) christenen te ondersteunen en te promoten. Maaike geeft hieronder een impressie van de bijeenkomst. 

De training in Kandersteg droeg de titel `Learn.Engage.Lead.` en was gericht op het uitbreiden van kennis over en het ontwikkelen van vaardigheden met betrekking tot leiderschap. Gedurende de week werden verschillende boeiende workshops en trainingen gegeven waaronder: een retoricatraining, een workshop over zelfvertrouwen, een training over onderhandelingsvaardigheden, een workshop over conflictbeheersing, een communicatie training en een training over presentatievaardigheden. Ook waren twee inspirerende jonge leiders uitgenodigd als sprekers, een jonge vrouw uit Duitsland die deel is van het nationale Duitse kerkbestuur, en een jonge man uit Groot-Brittannië die de leider is van een grote scoutingorganisatie in Zwitserland. Het was erg leerzaam naar deze gastsprekers te luisteren en met ze in gesprek te gaan. Naast deze twee jonge leiders was ook een oudere ervaringsdeskundige uitgenodigd, een 88-jarige mevrouw uit Tsjechië die in haar land veel heeft gedaan – en nog steeds doet voor de (nationale) kerk. Zeer boeiend om de mevrouw te horen spreken; met name over haar ervaringsverhaal waarin zij vertelde dat ze in de tijd na de oorlog in de rechtszaal heeft moeten pleiten voor haar christelijk geloof.

Uiteraard deed dit verhaal onder de trainingsdeelnemers flink wat discussiestof opwaaien: Hoe zouden wij reageren in de situatie waarin deze mevrouw verstrengeld was? Als een onbekende jou naar je geloof vraagt kun je daar gemakkelijk voor uit komen, maar zou ieder zijn/haar geloof ook blijven verdedigen tot in de rechtszaal aan toe?

De trainingscursus bracht een ruime mogelijkheid om de tijdens de workshops en trainingen opgedane kennis met de andere deelnemers te delen. De cursus werd afgesloten met een simulatiespel waarin ieder de in de week opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk kon brengen. Iedere deelnemer kreeg een naam en rol van een fictieve leider in een fictieve wereldwijde politieke organisatie en moest in de nagespeelde vergadering van de organisatie proberen de belangen gelinkt aan die rol zo goed mogelijk in vervulling te brengen. Ik kreeg de rol van een Nigeriaanse mevrouw die voor de organisatie een campagne had opgezet om wereldwijd racisme te overwinnen. Erg interessant om te zien hoe iedereen gedurende de hele dag zo op ging in zijn of haar rol. Tijdens de lunch wilde `de Amerikaanse vrouw` zelfs niet zitten naast `de Indonesische meneer`, aangezien hun belangen te ver van elkaar verwijderd lagen in het simulatiespel. Zelf heb ik tijdens de lunch achter gesloten deuren anderen geprobeerd te overtuigen van het belang van `mijn` campagne om racisme te overwinnen. En, met succes! Blijkbaar heb ik tijdens de trainingen van de week daarvoor flink wat leiderschapskennis en -vaardigheden opgedaan, want in het vervolg van de vergadering kon ik mijn belangen in vervulling brengen: de campagne om racisme te overwinnen werd unaniem aangenomen!

Maaike de Reuver

Foto: scene uit het simulatiespel

De lidkerken van de Raad van Kerken faciliteren jonge mensen die dergelijke bijeenkomsten willen bijwonen. De gedachte is dat op die manier de betrokkenheid bij oecumene zich kan verbreden en zich kan ontwikkelen bij een jonge generatie. Mensen die uit het programma van de EYCE ook delen willen bijwonen kunnen zich in verbinding stellen met het bureau van de Raad van Kerken om de mogelijkheden te vernemen.