Hand in hand

De dialoogwandeling, die mede door de Raad van Kerken werd georganiseerd, krijgt een vervolg in de vorming van een menselijke keten tussen kerk, moskee en synagoge in Amsterdam. Het doel van de organisatoren is het onderstrepen van religieuze verdraagzaamheid en onderlinge solidariteit. 

De menselijke keten is een initiatief van Joke Jongejan (PKN), Mohamed Rabbae (o.a. Joods-Marokkaans Netwerk) en Harry Polak (Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam). Naast moslims, joden en christenen, wordt de actie ook gesteund door humanisten. Onder de noemer ‘levensovertuingen voor meer verdraagzaamheid in de samenleving’ proberen zij een menselijke keten te leggen tussen de Gerard Dou-synagoge, de Selimeye Moskee en de Oranjekerk in de Amsterdamse wijk De Pijp.

De organisatoren nodigen iedereen uit hieraan mee te doen: “Vijandige uitlatingen en gedragingen jegens burgers met een religieuze levensovertuiging nemen steeds scherpere en onrustbarende vormen aan. Momenteel zijn vooral moslims doelwit van deze laakbare uitlatingen. Ook joden worden geconfronteerd met onacceptabel gedrag als zij bijvoorbeeld als herkenbare jood over straat gaan. Een verwerpelijke ontwikkeling die niet alleen in de maatschappij waarneembaar is maar ook in de politiek. Joden, moslims, christenen en humanisten achten deze gang van zaken funest voor de harmonie en saamhorigheid in de samenleving.” 

De actie sluit aan bij het programma ‘discriminatie: we zijn er klaar mee’ van de gemeente Amsterdam. De manifestatie vindt plaats op 13 maart in Amsterdam en start om 15.00 uur aan de Govert Flinckstraat 286 (Selimeye Moskee). Zie voor meer informatie de flyer.