SKIN als informatiebron

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft SKIN (Samen Kerk in Nederland) gevraagd om het ministerie in contact te brengen met een aantal leiders van christelijke geloofsgemeenschappen en kerken in Nederland. Het ministerie wil zich door hen laten informeren over de positie van de onderdrukte christelijke geloofsgemeenschappen in de landen van herkomst.

Dat heeft SKIN woensdag 23 maart naar buiten gebracht naar aanleiding van een onderhoud dat de kerken eerder hebben gevoerd met minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken. Aanleiding vormde het recente geweld tegen christelijke minderheden in diverse landen in Azië, Afrika en het Midden-Oosten.

De vertegenwoordigers van SKIN hebben de situatie geschetst van religieuze, met name christelijke, minderheden in verschillende delen van de wereld, waaronder Iran, Egypte, Irak, Pakistan, Ethiopië en Indonesië. Ze hebben de minister gevraagd zich in te zetten voor de bescherming van vervolgde religieuze minderheden in de wereld.

Een delegatie van de Raad van Kerken had eerder deze week een gesprek met minister Leers van Immigratie en Asiel. Dat gesprek werd vooral toegespitst op de situatie in Irak. Ook Leers verzocht de kerken om informatie, zowel voor het algemene beleid als meer toegesneden op individuele gevallen. Zoals bekend stelt buitenlandse zaken de landenrapportages op, die dienen als basis voor het immigratiebeleid van Nederland.

Foto:
Kunst voor de Molukse kerk in Houten