Ontknoping NPB nadert

‘Ik hoop dat de Nederlandse Protestanten Bond associé wil worden, omdat de Raad de bipolariteit nodig heeft van geloofsvernieuwing enerzijds en traditie anderzijds’. Ds. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, sprak op 11 maart in Weerselo bij de presentatie van het dagboek ‘Geloven op jaarbasis’ van Anne van der Meiden. Hij greep de gelegenheid aan om nog één keer over een heikel thema te spreken: de betrokkenheid van de NPB bij de Raad van Kerken.

Prof. dr. Anne van der Meiden, zelf betrokken bij de NPB, ging er in zijn nieuwe dagboek ook op in. Hij had er moeite mee dat de NPB als lid was afgewezen, omdat men weigert de oude formulering van een dogma te erkennen. Hij heeft er ook moeite mee dat de Bond als een vereniging geen lid zou kunnen zijn van de Raad.

Klaas van der Kamp betoogde dat er ook een andere redenering mogelijk is. ‘Je kan ook waarde hechten aan kerken die al zo oud zijn als de weg naar Rome. Je hoeft je niet te focussen op de theologie van na de Verlichting’. En hij zei: ‘De NPB draait al jaren mee in de Raad van Kerken zonder formeel lid te zijn geweest. Het woord ‘associé’ is dus niet echt vreemd’.

De leden van de NPB beslissen op zaterdag 19 maart over een eventuele verbinding met de Raad van Kerken als associé. Eerder zijn als associé verbonden met de Raad: de Vereniging van Orthodoxen, de Basisbeweging Nederland en de Zevendedags Adventisten.

Ds. Wies Houweling, secretaris van de NPB, was ook aanwezig. Zij pleitte voor een soort algemene kerkenvergadering, liever nog een algemene religieuze vergadering, waar ook leken welkom zouden zijn. Zij toonde zich kritisch over bepaalde kerkvomen, waarin men meer bezig is met de instandhouding van de kerk zelf dan met het geloof.

Dr. Hijme Stoffels ging in op de vraag waar de miljoenen kerkverlaters gebleven zijn. Vele mensen gingen weg op kousevoeten. Ze geloofden niet meer in God. Ze zijn van mening dat ze zelf wel kunnen bepalen wat ze geloven; daar hebben ze de kerk niet voor nodig. Het uitgedragen geloof in de kerk raakt hen niet. Ze hebben een hekel aan de dwang. En er zijn ouders die de kerk verlaten, omdat de kinderen niet meer willen.

Anne van der Meiden zei een zwak te hebben voor mensen die uit de kerk zijn weggelopen. Hij vertelde dat er meer propaganda van de kerken zou moeten uitgaan. Hij hekelde ook het klakkeloos aanhangen van verouderde fundamentele waarheiden. Het ‘semper idem’ bestaat niet, gelet op het feit dat de tijden veranderen.

Klaas van der Kamp ging in op het thema van de vernieuwing van de oecumene. Volgens hem is de oecumene de laatste jaren vooral succesvol in het contact met andere religies en in het contact met de evangelicals. Hij pleitte qua ideeën voor het uitwerken van de bipolariteit tussen menselijkheid en geraaktheid; en de bipolariteit tussen joodse bronning en contekstuele theologie.

Het boek ‘Geloven op jaarbasis’ (uitgeverij Meinema)  bevat een soort tijdsanalyse van kerk en geloven. De tekst is in 366 stukjes geknipt, zodat de lezer iedere dag een fragment kan lezen. Herman Finkers zorgde voor de muzikale noot tijdens de presentatie. Hij zong een lied van afscheid van de kerk gemaakt door Daniël Lohues.

Foto:

Anne van der Meiden overhandigt het eerste exemplaar aan Herman Finkers
Wies Houweling
Anne van der Meiden