Bewuste 40 dagen

De veertigdagentijd is begonnen. Vele raden van kerken geven bewust invulling aan deze periode van het kerkelijk jaar. De Doornse Raad van Kerken is één van de oecumenische gemeenschappen die de landelijke raad het ambitieuze vastenproject heeft gestuurd. We geven het bij dezen door, wellicht inspireert het andere raden van kerken en wellicht geeft het herkenning.

De Raad van Kerken in Doorn geeft een invulling aan deze periode, door stil te staan bij de zaligsprekingen uit het Evangelie volgens Matteüs. De mensen laten zich inspireren door de woorden van Jezus die hen gelukkig prijst die lijden aan het leven door armoede, onrecht, verdriet en vervolging. Dat betekent een wonderlijke omkering in het menselijk denken. Het roept de vraag om hoe Nederlandse kerken en kerkmensen omgaan met hen die hulp of aandacht behoeven en vaak dichter bij zijn dan we denken.

De Raad van Kerken in Doorn heeft mensen uitgenodigd die vanuit hun werk of passie iets vertellen over hoe zij geïnspireerd worden om zich in te zetten voor misdeelden, mensen in nood en tegen onrecht. Vaste elementen daarbij zijn een eenvoudige maaltijd, voordracht, bezinning en ontmoeting, concretisering in eigen levensstijl en een avondgebed.

De reeks is begonnen op 9 maart. Mensen die één of meer avonden willen instappen krijgen daar nog volop de gelegenheid voor. Op 16 maart spreekt ds. Rob Visser, voormalig predikant in Apeldoorn, over ‘gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden’. Op 23 maart is ds. Bernard Baakman aan de beurt, pastor van Bartimeüs. Hij spreekt over ‘Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien’. De heer Graas Teuben, directeur van de voedselbank in Zeist, gaat op 30 maart verder met ‘gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’. Op 6 april vertelt mevr. Esmé Wiegman, tweede kamerlid voor de ChristenUnie over ‘gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden’. Een week later komt Frits Naafs, burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug over ‘gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden’. Op 20 april tenslotte is de beurt aan dr. Bas de Gaay Fortman over ‘gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel’.

Alle avonden worden gehouden in de Koningshof, Kerkplein1, Doorn. De ontvangst is om 17.45 uur. Er is een maaltijd, een voordracht, een nagesprek en een avondgebed. Om 19.45 uur is de bijeenkomst ten einde. Zij die trouwens in Doorn willen meedoen moeten dat wel even melden vooraf, want dan kan men er met de maaltijd rekening mee houden. (telefonisch bij Jeanette van Osselen (tel. 421916) of via het e-mailadres bewustnaarpasen@live.nl).