Menselijke keten

In de Tenach staat 36 keer dat wij de vreemdeling lief moeten hebben. Dit zei rabbijn Soetendorp toen hij de Tenach aanbood aan een vertegenwoordiger van de Selimeye-moskee aan de Govert Flinckstraat in Amsterdam. In zijn toespraak aan het eind van de manifestatie legde rabbijn Soetendorp verder uit: “In Genesis 1 zegt God: Laten wij mensen maken naar ons beeld. Waarom staat dit in het meervoud, terwijl God verder alles alleen schept? God bedoelt hiermee: jij mens en ik, laten wij samen de mens maken naar mijn evenbeeld. In de samenleving zien we dat mensen worden buitengesloten vanwege hun huidskleur, geaardheid of welke identiteit dan ook. Als we juist deze mensen in het centrum plaatsen, dan vormen we samen het beeld van God.”

Op zondagmiddag 13 maart hebben joden, christenen, moslims en humanisten een menselijke keten gevormd tussen de Selimeye-moskee, de Gerard Dou-synagoge en de Oranjekerk in Amsterdam. In de Vredeskerk was een afsluitende bijeenkomst. Mensen stonden hand in hand voor meer verdraagzaamheid in de samenleving. Initiatiefnemers voor deze manifestatie waren Harry Polak (Commissie Dialoog Liberale Joodse Synagoge in Amsterdam), Mohammed Rabbae (Platform Racisme en Uitsluiting en Landelijk Netwerk van Marokkanen) en Joke Jongejan (Diaconie van de Protestantse Kerk van Amsterdam). 

Aan het begin van zei wethouder Andrée van Es van de gemeente Amsterdam dat Burgemeester en Wethouders dit initiatief van harte ondersteunen. “Samen willen wij keihard vechten tegen onverdraagzaamheid en daar hebben we iedereen voor nodig.” Behalve als wethouder was Andrée van Es ook aanwezig als initiatiefnemer van het programma van de gemeente Amsterdam: “Discriminatie – wij zijn er klaar mee”, waar deze manifestatie bij aansloot.

Bij de moskee boden de joden en de christenen hun heilige boeken aan een vertegenwoordiger van de moskee. Op dezelfde manier werden heilige boeken aangeboden bij de Gerard Dou Synagoge en de Oranjekerk.  

Aan het eind van de manifestatie werd iedereen welkom geheten door pastor Pierre Valkering van de Vredeskerk. De pastor wees erop dat de wereld één grote familie is geworden. “Zo voelen wij vandaag ook de pijn van de slachtoffers van de aardbeving in Japan. En als er in Gaza, Israel of Bagdad een familie wordt aangevallen, dan voelt dat alsof wij zelf aangevallen worden. Mensen hebben de neiging om met gelijke munt terug te betalen. Hiermee wordt haat en geweld alleen maar versterkt. Amsterdam is een fantastische stad. Laten we als mensen van verschillende religies in deze stad barmhartig en liefdevol met elkaar omgaan.” Daarna kregen 5 andere sprekers het woord, waaronder ds. Julia van Rijn van de Muiderkerk. “Wij leven in een samenleving waarin mensen niet geconfronteerd willen worden met een buschauffeur die een kruisje draagt, een moslima met een hoofddoek achter de balie en een jood met een keppeltje op straat. Daarmee worden mensen gedwongen om een deel van zichzelf thuis te laten. Met onze handen kunnen we heel veel doen: ze kunnen maken en breken. Door hand in hand samen een keten te vormen tegen de onverdraagzaamheid hebben we laten zien dat handen ook kunnen groeten en mensen met elkaar kunnen verbinden. Dat is het geloof waarmee we de straat op zijn gegaan.” Als laatste spreker bedankte Mohammed Rabbae iedereen die had meegewerkt en alle aanwezigen. “Mensen zijn essentieel verschillend van elkaar. Dat is niet de zwakte maar de kracht van de mensheid. Het is een kwestie van beschaving om goed om te gaan met die verschillen. Premier Rutte wil Nederland teruggeven aan de Nederlanders. Wij willen Nederland teruggeven aan de beschaving.”

Foto: Rabbijn Awraham Soetendorp