Mirkis in Nederland

Yousif Thomas Mirkis komt naar Nederland. Mensen die op de één of andere wijze verbonden zijn met de Raad van Kerken kunnen hem spreken op vrijdag 18 maart ’s ochtends om 10.00 uur. Iedereen is welkom op zaterdag 19 maart in Utrecht. Maandag 21 maart is er een ontmoeting van Mirkis gepland bij minister Leers. Dit is een besloten bijeenkomst.

Wie de bijeenkomst oop 18 maart wil bijwonen, kan zich opgeven bij rvk@raadvankerken.nl. De ontmoeting vindt plaats bij het bureau van de Raad van Kerken in Amersfoort. Het is bedoeld voor mensen die op de één of andere manier met het oecumenische werk van de landelijke of locale raad van kerken zijn verbonden. Aansluitend is er een ontmoeting met de pers.

De bijeenkomst op zaterdag 19 maart is voor iedereen. Daarom daarover nog iets meer. Het is op die dag exact acht jaar na het begin van de oorlog tegen Irak. Kerk en Vrede en de Basisbeweging Nederland sluiten daarop aan en organiseren van 11.00 tot 13.00 uur in de Wijkplaats in Utrecht (Joh. Camphuysstraat 101, op de hoek met de Kanaalstraat) een bijeenkomst over de huidige situatie in Irak. Yousif Thomas Mirkis is voor deze gelegenheid (en voor een ontmoeting met de Raad van Kerken in Nederland, één dag eerder) uit Bagdad overgekomen.

Jan Schaake, directeur van Kerk en Vrede stelt bij het jubileum vragen. In een persbericht zegt hij: ‘Toen er geen massavernietigingswapens werden gevonden werd de rechtvaardiging van de oorlog tegen Irak al snel gezocht in het brengen van vrijheid en democratie aan de Iraakse bevolking. Een langdurige bezetting van het land en een voortdurende reeks aanslagen domineren echter de praktijk. En ook in Irak gaan mensen, geïnspireerd door de gebeurtenissen in Tunesië en Egypte, de straat op om politieke hervormingen te eisen. Kortom: wat is er nu eigenlijk terecht gekomen van ‘de bevrijding van Irak’’.

Een half jaar voor het begin van de oorlog tegen Irak bracht een delegatie vanuit onder andere Kerk en Vrede en de Basisbeweging Nederland een bezoek aan Bagdad en Mosul. In Bagdad ontmoetten zij Yousif Thomas Mirkis, theoloog en journalist behorend tot de christelijke minderheid in Irak maar intensief samenwerkend met allerlei andere Iraakse groeperingen. Hij deed de delegatie de suggestie om te benadrukken dat Irakezen geen anonieme volksmassa vormen die je zomaar kunt bombarderen, maar dat ze ook als familieleden gezien kunnen worden. Voorafgaand tijdens de Irak-oorlog hebben Kerk en Vrede en de Basisbeweging campagne gevoerd met de leus ‘Ik heb familie in Irak!’ hetgeen hen ook in contact bracht met mensen in Nederland die daadwerkelijk familie in Irak hebben.

Sindsdien zijn over en weer ‘familiebezoekjes’ gebracht. Meestal toch achter gesloten deuren om even bij te praten en te kijken hoe we vanuit Nederland verschillende voorlichtings- en ontmoetingsprojecten van Yousif Thomas Mirkis en de Dominicanen en Dominicannessen in Irak financieel konden ondersteunen. Nu, acht jaar na de oorlog en tegen de achtergrond van de opstanden in de Arabische wereld, organiseren Kerk en Vrede en de Basisbeweging een publieksbijeenkomst met hem over de vragen: hoe is de situatie nu? Wat is het perspectief? Hoe verhoudt zich de huidige situatie tot de protesten van acht jaar geleden?

Voor hierin geïnteresseerden gaan we na een korte lunchpauze van 13.30 tot 15.00 uur nog even door met het uitwisselen van ervaringen over de interreligieuze samenwerking in Irak en in Nederland. In Irak is Yousif Thomas Mirkis een duidelijk voorbeeld van samenwerking vanuit een christelijke minderheid met een islamitische meerderheid. Wat kunnen mensen van hem leren voor de samenwerking in Nederland waar meerderheid en minderheid precies andersom liggen? En hoe kijkt hij aan tegen het feit dat de positie van christenen in het Midden-Oosten vaak als argument wordt gebruikt om in de Nederlandse samenleving terughoudend te zijn bij contacten met moslims.

De bijeenkomst is gratis, maar er zal een bus klaar staan voor financiële bijdragen aan het werk van Yousif Thomas Mirkis in Irak. In verband met de catering is aanmelding weliswaar niet verplicht maar wel gewenst: irak@kerkenvrede.nl of 030-2316666

Foto: Thomas Mirkis