Afscheid financiële nestor

Huub Lems heeft na vele jaren lidmaatschap woensdag 2 maart afscheid genomen van de Financiële Commissie van de Raad van Kerken. Hij was al in de jaren negentig lid van de financiële denktank van de Raad, beheerde ook vele jaren de penningen van de Europese Kerkenconferentie, maar doet nu om gezondheidsredenen een stapje terug.

De taak van Huub Lems in de Financiële Commissie zal worden overgenomen door een andere financiële deskundige uit de Protestantse Kerk in Nederland. Mr. Jan Albert Visscher nam in de laatste vergadering afscheid van Lems.

Ter vergadering werd kort teruggekeken op de ontwikkelingen in de  Raad. Ook kwam de periode aan de orde dat Huub Lems werkzaam was in Indonesië. Hij verantwoordde toen gelden richting Icco en Kerkinactie. Huub Lems is zeer deskundig op het terrein van geldwerving. Hij schreef er een boek over dat in 2004 verscheen onder de titel ‘Goede doel. Wegwijs in de sector van de filantropie’. Lems is toch al een verdienstelijk auteur; hij bracht eveneens een boek uit onder een pseudoniem, een roman, gesitueerd in Indonesië, over hoe daar met geld wordt omgesprongen.

De financiële positie van de Raad van Kerken is door de jaren heen vrij bescheiden geweest. Enkele jaren geleden moest er zelfs een forse reorganisatie worden doorgevoerd, nadat de Rooms-Katholieke Kerk de bijdrage had verlaagd. De financiële positie is er nog steeds één van passen en meten en de eindjes aan elkaar knopen.

Foto: links Huub Lems, rechts Jan Albert Visscher