Wereldtijdpad

In de plaatsen Holten en Rijssen zijn ze ruim een jaar geleden een Wereldtijdpad begonnen. Op meer dan 2000 plaatsen vind je in de mooiste natuur draaischijfjes met de meest uiteenlopende historische fragmenten. Wandelaars onder wie het gesprek stokt kunnen bij zo’n historische draaischijf even halt houden, de draaischijf beroeren, en na het lezen van de anekdotische details de reis vervolgen om zich aan allerlei mijmeringen over te geven.

De verleiding moge duidelijk zijn voor mensen met een kerkelijke achtergrond. Komt het christelijke perspectief voor bij de nutteloze informatie die wordt  aangereikt? Mijn eigen kerk misschien? De oecumene? Maar snel een steekproef genomen. 1968. Zou de oprichting van de Raad van Kerken in Nederland zijn vermeld? ‘Oprichting van de Club van Rome’, staat er. Dat is toch net even iets anders.  En: ‘Jan Janssen wint als eerste Nederlander de toer’. Maar geen Raad van Kerken. Oecumene is niet het eerste waar mensen aan denken als ze zoiets als een canon van de geschiedenis maken.

De canonmakers hebben echter wel oog voor de kerk. Alleen al de laatste jaren komt de kerk diverse keren terug. Vooral de Rooms-Katholieke Kerk. ‘1985: Paus Johannes Paulus II bezoekt Nederland’, staat er. Weliswaar moet de paus een ander bericht laten voorgaan, over Evert van Benthem die de Elfstedentocht wint. Maar toch. En: ‘1992 De paus herroept na 359 jaar de veroordeling van Galileo Galilei, die beweerde dat de aarde om de zon draait in plaats van andersom’.

Onwillekeurig stel je jezelf de vraag wat de formule is om tot een keus van historische feiten te komen. Misschien is het geheim dat de sleutel ontbreekt. Daardoor blijf je als wandelaar gissen, zonder dat het je ooit ontbreekt aan stof. En misschien mag je als kerkelijk geïnteresseerde blij zijn dat de kerk niet ontbreekt. En zoveel rooms-katholieke informatie in een toch als orthodox-protestantist bekend staande gemeente is ook bijzonder. Dat getuigt van oecumenische openheid.  

Zou het liggen aan het comité van aanbeveling?  Er zitten namen bij van Maas van Egdom (voorzitter Vereniging van docenten Geschiedenis in Nederland), Nelleke Noordervliet (schrijftster), Frits van Oostrum (hoogleraar Universiteit van Utrecht en voorzitter van de Commissie Nederlandse Canon), Arie Slob (politicus).

Het Wereldtijdpad is in totaal 50 kilometer lang en bestaat uit negen aan elkaar geschakelde rondwandelingen van vier tot tien kilometer. Elke wandellus voert de wandelaar door een andere periode van de geschiedenis.

Langs de route staan meer dan 2000 jaarpaaltjes, voor ieder jaar van onze jaartelling één. Op de paaltjes staan wetenswaardigheden uit het betreffende jaar. Feiten die betrekking hebben op gebeurtenissen in de regio, Nederland, Europa en in de rest van de wereld. Van de bouw van de Eiffeltoren tot de uitvinding van de naaimachine. Van de ontdekking van Australië tot de vernietiging van de Aztekenstad Tenochtitlan. Van het eerste sms-je tot de opstand van de Bataven tegen de Romeinen.

Veertig fleurig uitgevoerde informatiepanelen – ook draaibaar – completeren het geheel. Alles bij elkaar vormt het ‘s werelds grootste tijdlijn. Ook op de informatiepanelen komt kerk en geloof terug. In het traject Dijkermaten vind je het thema ‘geloof: van aflaat tot reformatie’. Het traject Borkeld heeft het over ‘Islam: tolerante veroveraars, knappe dokters’. Het traject Zandhaar spreekt over ‘Christendom: van Constantijn tot Bonifatius’.

Op 16 oktober 2009 onthulde dr.Jan Terlouw jaarpaal 1 voor de Schildkerk in Rijssen en stelde daarmee het gehele Wereldtijdpad officieel in gebruik.

Foto:
Voorbeeld van een draaischijf
De omliggende natuur