De islamitische ander

De islam is al eeuwenlang aanwezig in Europa. Sterker nog: islamitisch denken heeft delen van de Euro­pe­se cultuur bepaald. Dit neemt niet weg dat sinds de aanslagen op 11 september 2001 ‘de’ Islam als bedreigende re­li­gi­eu­ze ideologie in de Europese publieke ruimte fel wordt be­dis­cus­sieerd. Dit spanningsveld staat centraal tijdens de tweede filosofenlezing van 2011.

Dr. Lucien van Liere houdt op 23 maart in Utrecht een lezing over het thema ‘de islamitische ander’. In deze lezing onderzoekt hij de spanningen die worden opgeroepen door de aan­we­zig­­heid van ‘de moslim’ in een cultuur die Islam vaak als vijandig be­schouwt.

De aan­we­zig­heid van de moslim als ‘de ander’ vormt een spoor naar spanningen tussen ideeën over se­cu­liere politiek en re­ligie. ‘De moslim als de ander’ laat zien hoe het eurocentrische den­ken het beeld van de ander als vijand nodig heeft om zichzelf als seculiere cultuur te hand­haven. Kan het ook anders? En wat valt er van deze ander te vrezen, als er al iets te vrezen valt? Op deze vragen gaat de lezing van Lucien van Liere verder in.

Na afloop van de lezing is er mogelijkheid tot discussie. De lezing is onderdeel van de filosofen-lezingen die de Culturele Commissie van de Oudkatholieke ste. Gertrudiuskathedraal in Utrecht organiseert. Toegang is gratis, aanmelding vooraf is niet nodig. Het programma duurt van 19.30 tot 22.30 uur. Klik hier voor adresgegevens en een routebeschrijving.