Verwondering schepping

Het Zeeuws Sociaal-Ethisch Beraad heeft vier gebedsdiensten georganiseerd vanuit “de verwondering om de schepping” over bezinning op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en energie.  Het materiaal is nu in gedrukte vorm beschikbaar.

Het Zeeuws Sociaal-Ethisch Beraad valt onder de verantwoordelijkheid van de Provinciale Raad van Kerken Zeeland. Zij organiseert regelmatig symposia rond sociaal-ethische vraagstukken.

De gebedsdiensten die in gedrukte vorm zijn verschenen hebben als onderscheiden thema’s:
Gebed omwille van de schepping.
Verbond.
Op Gods berg.
Luisteren naar het hart.

Elke viering heeft een extra tekst die als alternatieve lezing of als overweging kan dienen.
Bij de voorbeden kunnen de aanwezigen hun eigen intenties verwoorden.

Een voorbeeld van een der teksten ter overweging:
Sluit je niet op in eigen klein bestaan
Beschutte plek, ver van de storm vandaan.
Waar jij je aan je tuin wijdt, je ziel,
Met wie je lief zijn leeft in harmonie.

Je tuin wordt zoveel mooier als je merkt
Dat anderen genieten van die plek.
Wiedt ook de wereldtuin van giftig kruid,
Van oorlog en gebrek, maak haar tot thuis.

De kerken in Zeeland kunnen de brochure “Kerken werken mee” en “Vier gebedsdiensten” aanvragen bij de  Provinciale Raad van Kerken Zeeland (raadvankerkenzld@gmail.com) of bij het dekenaat Zeeland (dek.zeeland@bisdombreda.nl) . Kosten zijn er niet aan verbonden, maar u kunt de brochures ook downloaden via www.protestantszeeland.nl