Geweldloos communiceren

In het jubileumjaar 2011 bieden Doopsgezinde Gemeenten een gratis workshop ‘geweldloos communiceren’ aan voor groepen, scholen, gemeenteraden, bedrijven enzovoort. Veel activiteiten in het jubileumjaar zijn naar binnen gericht. De vredesestafette is een activiteit waarin doopsgezinden op een aansprekende manier aan de samenleving laten zien waarvoor zij staan. 

In de workshop maken de deelnemers kennis met geweldloos communiceren. De workshop wordt geleid door een trainer van Geweldloos Samenleven, een werkverband van het Doopsgezind Centrum voor Gemeenteopbouw. Het is de bedoeling dat Doopsgezinde Gemeenten in het hele land zulke workshops houden, in de vorm van een estafette. De start is bij de Vredesvlam in Den Haag. Vanaf die plek wordt de vredesvlam symbolisch doorgegeven van de ene Doopsgezinde Gemeente naar de andere. Zo is een denkbeeldige lijn door doopsgezind Nederland te trekken. 

Doopsgezinde Gemeenten die tijdens het jubileumjaar iets van de vredesgedachte aan de samenleving willen doorgeven, worden uitgenodigd deel te nemen aan de vredesestafette. Als voorbereiding nemen drie leden uit deze gemeenten deel aan een zogenaamde snuffelworkshop, die plaatsvindt op zaterdag 12 maart van 10.00 tot 13.00 uur op Fredeshiem. Daar wordt uiteengezet welke stappen nodig zijn om een workshop te organiseren. Ook oefenen de deelnemers een aantal vaardigheden uit de workshop. Deelname is gratis. 

Vervolgens zijn de Doopsgezinde Gemeenten aan zet om een workshop in eigen gemeente te organiseren. De workshops zijn uitdrukkelijk voor niet-doopsgezinden bedoeld. Doopsgezind WereldWerk en Geweldloos Samenleven leveren een trainer. Van de deelnemende Doopsgezinde Gemeenten wordt een financiële bijdrage van 300 euro gevraagd voor de kosten van de trainer en het materiaal. Gemeenten waarvoor dit bedrag te hoog is, kunnen bij de ADS een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. 

Het initiatief voor deze vredesestafette is afkomstig van de Doopsgezinde Gemeente Noordoostpolder. De organisatie is in handen van Doopsgezind Wereldwerk, Geweldloos Samenleven en Christian Peacemaker Teams Steungroep Nederland. 

Vragen en aanmelding:

Doopsgezind Wereldwerk
Bert Duhoux (voorzitter)
070-5112073
bert.duhoux@dgwereldwerk.nl

Geweldloos Samenleven
Machteld Stam-Timmer (coördinator)
020-6230914
geweldloossamenleven@doopsgezind.nl