Remo’s in Faith and Order

Dr. Koen Holtzapffel is het nieuwste lid van de beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap van de Raad. Holtzapffel is lid van de Remonstrantse Broederschap. Hij treedt met zijn benoeming en deelname in de sporen van bijvoorbeeld prof. dr. Marius van Leeuwen, de huidige vice-voorzitter van de Raad van Kerken, die jarenlang deel uit maakte van de beraadgroep.

Het werk van de beraadgroep richt zich op het inhoudelijke gesprek tussen de kerken. In de Wereldraad staan de thema’s bekend als die van Faith and Order. Het gaat over zaken die door kerken op theologische gronden vooralsnog als kerkscheidend worden gezien. Voorbeelden zijn discussies over ambt en sacrament.

Holtzappfel is geboren in 1961 in Den Haag. Hij werkt tegenwoordig als predikant in Rotterdam. Hij schreef een proefschrift onder de titel: ‘Een vrijzinnige kijk op de laatste dingen. Over het eschatologisch element in de vrijzinnig protestantse theologie van de twintigste eeuw, in het bijzonder bij de remonstranten K.H. Roessingh, H.J. Heering en G.J. Heering’ (uitgave 2009).