Getuigenkalender

Prof. dr. Anton Houtepen is toegevoegd aan de getuigenkalender, die het bureau van de Raad van Kerken bijhoudt. Bezoekers van de site kunnen voorstellen doen voor het aanvullen van de kalender. De lijst is informeel van karakter.

Prof. dr. Leo Koffeman gaf als voorzitter tijdens een recente bijeenkomst van de beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap op 6 februari nog eens inzage in de grote verdienste die Anton Houtepen heeft voor de oecumene in Nederland en daarbuiten . Hij riep in herinnering de detailkennis die Anton had zowel wat betreft zijn eigen traditie als die van diverse oecumenische partners. Hij typeerde hem als een optimistisch persoon, die altijd probeerde de menselijkheid te dienen. Houtepen overleed op 11 december 2010.

Als dag van een geloofsgetuige geldt altijd de dag van overlijden als de herdenkingsdag. De traditie ziet het als een feestdag, de dag dat men nieuw geboren wordt bij God in de hemel. De lijst wil zich vooral richten op mensen die invloed hebben op het geloofsleven in Nederland. Naast mensen als Augustinus en Willibrord vindt men er dan ook namen als Geert Grote, Thomas a Kempis en majoor Bosshardt. 

De betekenis van zo’n kalender verschilt per traditie. Bij protestanten vind je de overtuiging dat het gaat om mensen die voorbeeldig leefden of grote dingen hebben gedaan. Zij dienen als inspiratiebron. Rooms-katholieken gaan iets verder en vinden dat heiligen een voorspraak bij God kunnen indienen. Een criterium waaraan heiligen voor hen moeten voldoen, is dan ook dat ze moeten bewijzen bij God te zijn en toegang tot God te hebben, doordat er door hun bemiddeling van Godswege wonderen gebeuren. Voor alle duidelijkheid: de lijst die we hieronder bieden is niet volgens dat criterium opgesteld.

De redactie van de website nodigt bezoekers uit om namen en data aan te reiken van mensen die voor de lijst in aanmerking zouden kunnen komen. U kunt uw bijdrage toesturen naar: rvk@raadvankerken.nl. De redactie hoopt met het initiatief de waardering voor mensen van het verleden te vergroten, mensen uit te dagen om zich te spiegelen aan hen en in het algemeen het gevoel voor traditie en oecumene te stimuleren.

Januari:
4: Kaj Munk, predikant, overleden 1944.
10: Catharina Isabella Dales, politica en burgemeester, geboren Arnhem 1931, overleden Utrecht 1994.
11: Franciscus Gomarus, theoloog, geboren Brugge, overleden Groningen 1641.
23: Menno Simons, dopers leider, geboren Witmarsum, overleden Oldesloe 1561.
27: Willem van der Zee, secr. Raad van Kerken, overl. 1995.
27: Johannes Verkuyl, eerste voorzitter ICCO / zendingsman, overleden Loenen 2001.
31: C.H. Spurgeon, opwekkingsprediker, geboren Essex, overleden Menton 1892. 
31: Nel Benschop, Nederlands dichteres, geboren Den Haag, overleden Arnhem 2005

Februari: 
 6: Fokkelien van Dijk – Hemmes, feministisch pionierster, overleden Utrecht 1994.
18: Maarten Luther, kerkhervormer, geboren Eisleben, overleden Eisleben 1546.
23: Titus Brandsma, karmeliet, geboren Bolsward, overleden Dachau 1942

Maart:
2: John Wesley, grondlegger methodisme, geboren Eppworth, overleden Londen 1791.
5: Hermann Friedrich Kohlbrugge, theoloog, geboren Amsterdam, overleden Elberfeld 1875.
6: Martin Niemöller, Duits verzetstrijder, geboren Lippstadt, overleden Wiesbaden 1984.
15: Corrie ten Boom, schrijfster, geboren Haarlem, overleden Los Angeles 1983.
16: Johannes de Heer, evangelist, geboren Rotterdam, overleden Driebergen / Rijssenburg 1961.
17: Willem Cornelis van Unnik, nieuwtestamenticus, geboren Haarlem 1910, overl. Utrecht 1978.
23: Klaas Schilder, gereformeerd theoloog, geboren Kampen, overleden Kampen 1952.
24: Oscar Romero, aartsbisschop, geboren Salvador, overleden El Salvador 1980.
26: Tom Naastepad, priester/dichter, overleden Rotterdam 1996. 

April:
4: Martin Luther King, dominee, geboren Atlanta, overleden Memphis 1968.
9: Dietrich Bonhoeffer, theoloog, geboren Breslau, overleden Flossenbürg 1945.
19: Melanchton, kerkhervormer, geboren Bretten, overleden Wittenberg 1560.
27: Dorothee Sölle, Duitse theologe, geboren Keulen, overleden Göppingen 2003.
29: Willem Hendrik Zwart, organist, geboren Zaandam, overleden Kampen 1997.
     : Catharina van Siena, mystica / dominicanesse, geboren Siena, overleden Rome 1380.

Mei:
14: Anna Maria van Schuurman, geleerde / dichteres, geboren Keulen, overleden Wieuwerd 1678.
25: Beda, geschiedschrijver, geboren Monuton, overleden Jarrow 751.
   : Antoinette van Pinxteren, zuster Francesco. Eerste vrouw als bisschoppelijk gedelegeerde. 1988.
27: Johannes Calvijn, kerkhervormer, geboren Nyon, overleden Geneve 1564.
31: Guido de Brès, godsdienstleraar, geboren Bergen, overleden 1567. 

Juni:
5: Bonifatius, zendeling, geboren Devonshire, overleden Dokkum 754.
25: Majoor Bosshardt, officier van het Leger des Heils, geboren Utrecht, overleden 2007.
 
Juli:
1: Pater Jan van Kilsdonk, Jezuïet, geboren Zeeland 1917, overleden Amsterdam 2008.
4: Willem Adolph Visser ‘t Hooft, secr.gen. Wereldraad, geboren Haarlem 1900, overl. 1985.
10: Willem van Oranje, stadhouder, geboren Dillenburg 1533, overleden Delft 1584.
12: Eramus, humanist, geboren Rotterdam, overleden 1536.
13: Eugene Carson Blake, secr.gen. Wereldraad, geboren St. Louis 1906, overl. Stamford 1985
25: Thomas à Kempis, monnik, geboren in Kempen, overleden Agnietenberg 1471.

26: Titus Brandsma, overleden 1942, geboren 23 februari 1881.
28: Johann Sebastian Bach, kerkmusicus, geboren Eisenach, overleden Leipzig 1750.
30: Rudolf Bultmann, Duits theoloog, geboren Weifelstede, overleden Marburg 1976. 

Augustus:
2: Johannes Willebrands, kardinaal, geboren Bovenkarspel, overleden Denekamp 2006.
9: Edith Stein, joodse non, geboren Breslau, overleden Auschwitz 1942.
11: Clara van Assisi, stichter van orde, overleden 1253.
13: Florence Nightingale, verpleegster, geboren Florence, overleden Londen 1910.
16: Roger Schutz, grondlegger Taizé-gemeenschap, geboren Provence, overleden Taizé 2005.
19: Blaise Pascal, christelijk filosoof, geboren Clermont-Ferrand, overleden Parijs 1662.
20: William Booth, stichter Leger des Heils, geboren Sneinton, overleden Londen 1912.
21: Geert Grote, prediker, geboren Deventer, overleden Deventer 1384.
27: Dom Helder Camara, Braziliaans bisschop, geboren Fortaleze, overleden Recife 1999.
28: Augustinus, bisschop, geboren Thagaste, overelden Hipp 430. 
      Hugo de Groot, rechtsgeleerde, geboren Delft, overleden Rostock 1645.
30: John Bunyan, opwekkingsprediker, geboren Elstow, overleden Londen 1688.
31: Kornelis Heiko Miskotte, hervormd theoloog, geboren Utrecht, overleden Voorst 1976. 

September:
2: Viktor E. Frankl, psycholoog / overlevende Holocaust, geboren Wenen, overleden 1997.
4: Albert Schweitzer, zendingsarts, geboren Frankrijk, overleden Lambarene 1965.
5: Moeder Theresa, zuster, geboren Macedonië, overleden Calcutta 1997.
7: Christiaan Frederik Beyers Naudé, apartheidsbestrijder, geb. Rhoodepoort, overl. Johannesburg 2004.
11: Johannes Bogerman, voorzitter Dordtse synode, geboren Uplewert, overleden 1637 Franeker.
17: Dag Hammerskjöld, diplomaat, overleden 1961. 
    : Hildegard von Bingen, abdis, componist, schrijfster, geboren Bingen, overleden Bingen 1179.
21: Henri Nouwen, priester / schrijver, geboren Nijkerk, overleden 1996 Hilversum.
27: Harry de Lange, hoogleraar toegepaste sociale ethiek, oecumenicus, geboren 1919, overleden 2001
28: William Joseph Seymour, mede-oprichter/leider Pentecostal beweging, geboren Centerville, overleden Los Angels 1922.

Oktober:
4: Teresa van Avila, mystica, geboren Avila, overleden Salamanca 1582.
  : Franciscus van Assisi, overleden 3 oktober 1226, Portiuncula, gedenkdag op 4 oktober.
13: Theodoor Beza, reformator, geboren Vézelay, overleden Geneve 1605.
19: Jacobus Arminius, theoloog, geboren Oudewater,  overleden Leiden1609.
28: Marga Klompé, minister, geboren Arnhem, overleden Den Haag 1986.
29: Dirck V. Coornhert, humanist, geboren Amsterdam, overleden Gouda 1590.
30: Henri Dunant, grondlegger Rode Kruis, geboren Genève, overleden Heiden 1910. 
      Wilhelmus a Brakel, theoloog, geboren Leeuwarden, overleden Rotterdam 1711.

November:
1: Gisbertus Voetius, gereformeerd theoloog, geboren Heusden, overleden Utrecht 1676.
7. Willibrord, zendeling, geboren Northumbrië, overleden Echternach 739.
8: Abraham Kuyper, gereformeerd voorman, geboren Maassluis, overleden Den Haag 1920.
11: Hendrik Kraemer, zendingsleraar, overleden 1965.
12: Lebuïnus, zendeling, geboren Engeland, overleden Deventer 773.
14: Hendrik de Cock, gereformeerd theoloog, geboren Veendam, overleden Groningen 1842.
15: Jacob Revius, dichter, overleden Leiden 1658.
18: Domela Nieuwenhuis, socialistisch predikant, geboren Amsterdam, overleden Hilversum 1919.
21: Henriëtte Roland Holst, dichteres, overleden 1952. 
25: Frans Haarsma, rooms-katholiek theoloog, lid van sectie geloofsvragen RvK, overleden 2009.
28: Henk Kossen, doopsgezind theoloog en mede-oprichter Raad van Kerken NL, overleden 2009.
30: Etty Hillesum, schrijfster, overleden Auswitz 1943.

December:
2: Jan van Ruusbroec, schrijver, overleden Ruisbroek 1381.
10: Karl Barth, dogmaticus, overleden 1968.

11: Anton Houtepen, theoloog, geboren 1940 Etten-Leur, overleden Utrecht 2010
15: Arnold van Ruler, theoloog, geboren Apeldoorn, overleden Utrecht 1970.
17: Henk Berkhof, voorzitter Raad van Kerken, geboren Appeltern, overleden Leiderdorp 1995. 
18: Feike Asma, organist, geboren Den Helder, overleden Amsterdam 1984.
21: Petrus Canisius, eerste Nederlandse Jezuïet, geboren Nijmegen, overleden Fribourg 1597.
23: Edward Schillebeeckx, geboren 12 november 1914 Antwerpen, overleden Nijmegen 2009.
31: John Wycliff, reformator, geboren Yorkshire, overleden Lutterworth 1384.

Foto: Prof. dr. Anton Houtepen