Reisgezelschap uit Egypte

Kerkleiders in Egypte vragen nadrukkelijk aan de kerken in Nederland om voorbede voor Egypte. Met die boodschap keerde drs. Kees Hulsman terug uit Egypte. Hulsman heeft jaren in Egypte gewoond, werkte er voor een databank met onafhankelijke informatie over godsdiensten en was nu als reisleider van een rooms-katholiek gezelschap korte tijd in Egypte.

‘Kerkleiders in Egypte hebben ons uitdrukkelijk gevraagd alle kerken in Nederland te bidden voor Egypte’, vertelde Kees Hulsman. Hij noemde daarbij patriarch Antonios Naguib (rooms-katholiek), bisschop Marcos (orthodox) en rev. Radi Atallah (presbyteriaans) met naam en toenaam. Het bericht komt net te laat voor de diensten op 6 februari, daarom – voor zover niet gebeurd – zou zondag 13 februari zich er prima voor lenen, meent Hulsman.

‘Het gaat om gebed voor vrede in Egypte, om een terugkeer van rust en veilige toekomst. De angst om de toekomst is groot. Er is angst dat Moslim Broeders van de situatie misbruik zullen maken en proberen de macht te grijpen’, aldus de Egyptekenner.

‘De onderlinge verbondenheid tussen moslims en christenen is op dit moment heel groot doordat beiden samenwerken in lokale comités om hun eigen buurten te beschermen. Buitenlandse statements die alleen aandacht vragen voor christenen in Egypte of die gebeurtenissen rond christenen uit hun context trekken zijn schadelijk. Het is belangrijk de huidige onderlinge solidariteit te benadrukken en geen verschil te maken tussen moslims en christenen’, aldus Hulsman.

Hulsman verwoordt het verzoek mede namens de delegatie die hij leidde. De delegatie bestond uit: pastoor Paul Brenninkmeijer, pater Johan Miltenburg, M. Afr, pastoor Peter Bosma, gepensioneerd aalmoezenier, pastoor Benoit Wailliez, societeit van St, Pius X, Brussel, Julius Bosma, vrijwilliger in RK kerk, Janneke Ong, vrijwilligster in RK kerk, Gonnie Hoogendoorn, vrijwilligster in RK kerk en Wil Schuling, vrijwilligster in RK kerk.

De situatie is zorgelijk. Er is geen geld meer. Banken zijn dicht. Er is een tekort aan voedsel en het economische verkeer ligt zo goed als stil. De politie is vrijwel geheel van de straat verdwenen – die rol is overgenomen door het leger maar daarmee worden alleen de grote wegen bewaakt en belangrijke gebouwen. Daarbuiten is er veel onrust en geweld. Mensen blijven het liefst thuis, in angst dat plunderaars ze zullen aanvallen, winkels zijn overvallen en heel veel eigendom is zwaar beschadigd. Slachtoffers zijn zowel moslims als christenen die niets met de politieke motieven van de demonstranten of hun tegenstanders uit te staan hebben.

Vanuit het bureau wordt het verzoek op de website geplaatst. Kees Hulsman hoopt echter dat de inspanningen van de kerken in Nederland verder zullen reiken. Hij denkt aan een soort campagne waarin kerken en Islamitische organisaties laten zien dat ze zorgen hebben voor vrede en rust in Egypte voor alle Egyptenaren, ongeacht hun godsdienstige achtergrond. Het gaat niet zozeer om acties voor democratisering; niet dat kerken daar tegen zijn maar dat kan dan weer als inmenging in binnenlandse gelegenheden in Egypte worden uitgelegd; maar een campagne voor uitsluitend vrede en rust. Hulsman hoopt ook dat kerken op Europees niveau gaan participeren.

Het ANP berichtte eveneens dat koptische christenen vrezen dat hun veiligheid gevaar loopt. Ook recente aanslagen op christenen in het Midden-Oosten dragen bij aan de angst onder de bevolkingsgroep. Koptische leiders in de Verenigde Staten zeggen dat ze doodsbang zijn dat een nieuwe Egyptische regering met een sterke islamitische inslag christenen gaat vervolgen.

Foto: Spontane solidariteitsacties vinden plaats in diverse steden; hier een foto van een actie vlakbij de ambassade van Egypte c.q. Yemen in Parijs.