Taizé vooral missionair

De betekenis van de grote internationale ontmoeting van jongeren in Rotterdam, afgelopen maand, moet vooral missionair worden gezien. Dat vindt 49,1 procent van de mensen die hun mening kenbaar hebben gemaakt op de poll van www.raadvankerken.nl.

Daarmee is de missionaire betekenis voor de bezoekers belangrijker dan de spirituele betekenis (36,6 procent) en de symbolische betekenis (14,2 procent). Een bezoeker zei desgevraagd:  ‘Vooral de massale opkomst, en de serene sfeer geven een beeld van het geloof. Dat raakt een ieder’. Een ander verwoordde: ‘Het was goed dat de televisie aandacht aan de ontmoeting besteedde. Daardoor bleef de bekendheid niet beperkt tot enkele tienduizenden jongeren, maar daardoor hebben vele mensen kennis kunnen nemen van de spiritualiteit van christenen’.  

De nieuwe vraag op de site gaat over de zorg voor vreemdelingen. De projectgroep vreemdelingen van de Raad van Kerken maakt zich daarvoor sterk. Recent nog organiseerde men een werkbezoek aan Ter Apel waar een lans werd gebroken voor het niet-doorslaan van de politiek in het criminaliseren van de vluchtelingenproblematiek. De vraag op de site is iets algemener. Namelijk of de kerken zich druk moeten maken om deze vragen. Evangelische noodzaak is een optie, maar je kunt het ook ruimer nemen: Het is een mogelijkheid. Of vinden dat de kerken zich wel erg druk maken om een kleine groep van mensen en daardoor veel tijd besteden aan een randverschijnsel. U mag het weer zeggen.