Taizé gaat door

De broeders van Taizé gaan weer naar Frankrijk, maar laten een schat aan spiritualiteit achter. In het hele land haalt men inspiratie uit de Europese Jongerenontmoeting die in de laatste week van 2010 in Rotterdam werd gehouden. In Wijk bij Duurstede is bijvoorbeeld een oecumenische avond van gebed en ontmoeting georganiseerd.

Op dinsdagavond 18 januari is in de dagkapel van de Rooms-Katholieke kerk een ontmoeting met het thema ‘trouw en toegewijd’. De bijeenkomst begint met de vertoning van een film over Taizé. In deze film vertelt stichter broeder Roger over zijn roeping, hoe hij in Taizé kwam en hoe de gemeenschap ontstond. Ook het groeiende aantal jongeren, de begrafenis van broeder Roger, zijn opvolger en meer bijzonderheden zijn te zien en te horen.

Na deze film van een half uur spreken de bezoekers in kleine groepjes door, aan de hand van een gespreksvraag. De avond begint met zang, gebed en Schriftlezing. De avonden van gebed en ontmoeting worden in overleg met het Beraad van Kerken een paar keer per jaar georganiseerd door een werkgroep van christenen uit de verschillende kerken in Wijk bij Duurstede. Liederen uit verschillende tradities worden er gezongen en uiteraard ook Taizéliederen. Praktische informatie vindt u onderaan dit bericht.

Op zondag 16 januari vindt voorlopig voor de laatste keer een Taizégebed plaats onder leiding van de broeders van Taizé. Daarmee sluiten zij de Europese Jongerenontmoeting 2010 af. Evenals de viering op 3 oktober 2010 wordt het een feestelijk gebed om de stad Rotterdam, de kerken en vooral de vele vrijwilligers te bedanken. Het gebed en de ontmoeting worden gehouden in de Grote- of St. Laurenskerk, Grote Kerkplein 1, Rotterdam, van 14.00-15.30 uur. Deze kerk is te voet bereikbaar vanaf Rotterdam Centraal of met de metro, halte Beurs.

Ook JOP (Jeugdwerk Protestantse Kerk) en Jong Katholiek borduren voort op de ontmoeting in Rotterdam. Er wordt gewerkt aan een programma met activiteiten rond Taizé. Voor jongeren die daar niet op kunnen wachten is alvast het gespreksmateriaal dat eerder uitgegeven werd online geplaatst. Het is te downloaden op www.taizeinnederland.nl. Op die website komt ook meer informatie over de ‘follow up’.

Avond van gebed en ontmoeting in Wijk bij Duurstede: Dagkapel van de Rooms-Katholieke Kerk (ingang Prinsenhuis, Klooster Leuterstraat 37). Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.40 uur koffie. Toegang is gratis. Er is een collecte voor de onkosten.