Deens bezoek

Een stevige delegatie van de interreligieuze werkgroep van de Deense Lutherse Kerk brengt op 19 januari een bezoek aan de Raad van Kerken. Onderwerp van gesprek is het contact van de kerken met de moslimorganisaties en de daarbij horende strategie.

De Deense kerk heeft het initiatief genomen voor de ontmoeting. Doel van de bijeenkomst is de deskundigheid over en weer aan te scherpen. Vertegenwoordigers van de kerken menen dat de situaties in Denemarken en Nederland zich uitstekend lenen voor een vergelijking. In beide landen hebben zich de afgelopen jaren de nodige problemen voorgedaan. Twee van de incidenten zullen uitvoeriger worden besproken: de Deense cartoonaffaire en de reacties van de Nederlandse kerken op de verschijning van de film Fitna.

De problematiek heeft blijvende actualiteit, met de aankondiging van Wilders dat hij een boek schrijft over de islam, de recente aanscherping van tegenstellingen in Egypte met een aanslag van extremisten en de keus van Nederlandse moslimorganisaties om desnoods beschikbaar te zijn als mede-beschermers van de Koptische Kerken in Nederland.

De bijeenkomst staat open voor publiek en pers, maar er is slechts een beperkt aantal zitplaatsen in de aula van de Raad van Kerken. Dus geïnteresseerden moeten zich te voren opgeven (rvk@raadvankerken.nl) en de bevestiging afwachten. De bijeenkomst begint om twee uur en zal omstreeks half vijf zijn afgelopen.

Foto: Fragment uit de film Fitna, waarbij de indruk werd gewekt dat er een bladzijde uit de Koran werd gescheurd, later werd gezegd dat het geluid wat men hoorde afkomstig was van het scheuren van een bladzijde uit een telefoonboek.