Posters uitverkocht

De posters voor de week van gebed zijn uitverkocht. Van de kaarten en de brochures zijn nog wel exemplaren op te vragen. Dat maakt het bureau van de Raad bekend, nu de meest recente bestellingen die rond de jaarwisseling zijn binnengekomen, zijn verwerkt. De posters zijn opgevraagd door plaatselijke raden, parochies en gemeenten om bekendheid te geven aan de week van gebed die op 16 januari begint. De Leeuwarder kunstenaar Henk Pietersma heeft het beeldmerk voor 2011 geschilderd.

Zoals bekend organiseren de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) de Week van Gebed in 2011 rond het thema: ‘Trouw & Toegewijd’ . De gebedsweek van beide organisaties vindt in 2011 plaats van 16 tot 23 januari. Honderdduizenden christenen nemen hier deel aan. De landelijke viering wordt gehouden op zondag 16 januari om 17.00 uur ’s middags in de Syrisch-Orthodoxe Kerk aan de Keizersgracht 218-220 in Amsterdam.

De Onze-Lieve-Vrouwekerk, ook de Redemptoristenkerk of Onbevlekt Hart van Maria kerk genoemd, is een oecumenisch centrum waarvan drie kerkgenootschappen gebruik maken: de Syrisch-Orthodoxe kerk, de Rooms-Katholieke Kerk en de Surinaamse Katholieke Kerk. Namens de Syrisch-Orthodoxe Kerk wordt er de week van gebed geopend, omdat het materiaal dit jaar afkomstig is van christenen uit het Midden-Oosten.

Het thema is gebaseerd op de Bijbeltekst uit Handelingen 2: 42 waar staat: ‘Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed’. In dit bijbelvers worden vier belangrijke kenmerken genoemd van een missionaire gemeente: trouw aan het woord en aan elkaar, het breken van het brood en toewijding aan gebed. Gebed is niet alleen een ‘spirituele ervaring met God’, het is ook een kwestie van toewijding en volharding. Dat was de kracht en het geheim van de vroege kerk.

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie ontwikkelden beide materiaal voor de gebedsweek dat geschikt is voor de kerken, gemeenten en parochies. Ook op de website van de Raad van Kerken is materiaal opgenomen dat bij de voorbereiding kan worden gebruikt. Er zijn bijvoorbeeld extra voorbeelden van gebeden, liederen, materiaal voor tienerdiensten en een meditatie te vinden.

Foto: Syrisch-Orthodoxe Kerk in Amsterdam, waar de openingsdienst op 16 januari om 17.00 uur wordt gehouden. Voor het beeldmerk van de poster: zie rechtsonder op deze website. Voor bestellingen van materiaal of downloaden ga naar taakbalk boven ‘publicaties’ en kies materiaal 2011.