Meer hits Week van Gebed

Het aantal hits en downloads van materiaal voor de Week van Gebed om Eenheid onder de Christenen stijgt nog steeds. De eerste dagen van het nieuwe jaar lag het aantal bezoekers aan dit onderdeel van de website ongeveer 8 procent hoger dan het aantal bezoekers dat vorig jaar in dezelfde periode het materiaal inzag via internet.

De groei van het aantal hits is ten dele te verklaren uit de groei (ongeveer 4 procent) en ten dele heeft het te maken met een verschuiving van de vragen om folio-materiaal naar het zelf downloaden van digitaal materiaal. Ondanks deze verschuiving is het aantal posters inmiddels uitverkocht. Van de kaarten en de boekjes met gebeden en liturgieën zijn nog wel enkele honderdtallen aanwezig. Men kan deze nog steeds bestellen.

Het thema van de week van gebed is dit jaar voorbereid door christenen in Jeruzalem. De werkgroep die het materiaal klaar maakt voor Nederland heeft er in overleg met de Evangelische Alliantie de titel ‘Trouw & Toegewijd’ aangegeven. De landelijke startviering vindt plaats op 16 januari in de Syrisch Orthodoxe Kerk aan de Keizersgracht in Amsterdam.