Ineke Bakker naar Stek

Drs. Ineke Bakker wordt de nieuwe directeur van Stek – stichting voor stad en kerk – en secretaris van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG). Stek is een Haagse organisatie die zich in opdracht van de Diaconie en de protestantse kerk inzet voor de kwetsbare mensen in de samenleving en voor de vitaliteit van stad en kerk. Ineke Bakker was de laatste jaren werkzaam als directeur van Oikos, een oecumenische organisatie voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling.

Van 1995 tot 2007 was Ineke algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. In die periode organiseerde zij de laatste kerkendagen en maakte ze de start mee van bijvoorbeeld de initiatiefgroep In Vrijheid Verbonden. Daarvoor was ze directeur radio van de IKON en heeft ze tien jaar lang gewerkt als zendingswerker namens de Gereformeerde Kerken in Nederland in Midden-Amerika. Ineke Bakker is theologe en predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. In Den Haag is zij de opvolgster van drs. Nienke van Dijk, die op 1 oktober 2010 vertrok naar de Haagse Hogeschool. Ineke Bakker begint haar werkzaamheden in Den Haag op 1 april 2011.

Ineke Bakker is nog steeds lid van de projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland.