Dialoogwandeling

Verschillende geestelijke leiders van het jodendom, christendom en de islam gaan woensdag 9 februari samen wandelen in Amsterdam-West. Ze sluiten de tocht of met een buffet in de synagoge. De Raad van Kerken, iniitiatiefnemer samen met het Contactorgaan Moslims en Overheid, het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap en het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, wil met de tocht het belang van onderlinge tolerantie benadrukken en het netwerk van religieuze leiders verstevigen.

De tocht gaat door het westelijk deel van Amsterdam. Er is gekozen voor dit deel van Amsterdam als locatie voor de dialoogwandeling, omdat in de afgelopen tijd sprake is geweest van intolerant gedrag ten opzichte van joden die met keppels lopen op straat en moslima’s met hoofddoeken.

Door de eeuwen was Amsterdam een tolerante stad, die bereid was vluchtelingen en buitenlanders op te nemen, zoals de hugenoten, de Portugese joden, de Marokkanen en de Turken. Onlangs is de gemeente Amsterdam een anti-discriminatiecampagne gestart om de waarde van de tolerantie in Amsterdam te onderstrepen en mensen uit te nodigen ruimhartig met elkaar om te gaan. De geestelijken willen dat van harte ondersteunen door juist in dit stadsdeel te gaan wandelen.

Diverse leden van de Raad van Kerken lopen mee met de tocht, onder hen zijn prof. dr. Marius van Leeuwen, vice-voorzitter van de Raad, ir. Kees Nieuwerth, moderamenlid, ds. Klaas van der Kamp algemeen-secretaris, drs. Harry Mintjes, voorzitter van de werkgroep Islam, drs. Annemarie Visscher, lid van de beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting, drs. Berry van Oers en drs. Jan Post Hospers, beiden adviseur van de beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting. Vanuit de kerken zijn verder onder meer aanwezig mgr. Hans van den Hende, referent van de Rooms-Katholieke Kerk voor interreligieuze ontmoeting, ds. Peter Verhoeff, preses van de generale synode van de Protestantse Kerk en ds. Arjan Plaisier, scriba.

Vanuit de joodse gemeenschap lopen onder meer mee rabbijn Raphael Evers, secretaris Ruben Vis, bestuurder Harry Polak, rabbijn Awraham Soetendorp. Vanuit de moslimgemeenschap zijn ongeveer tien personen bij het initiatief betrokken, onder hen de geestelijke Sefa Bagci, de geleerde Cevdet Keskin en Kursat Bal, bestuurslid Contactorgaan Moslims en Overheid.

De dialoogwandeling begint om 16.00 uur bij de Nour-moskee aan de Witte de Withstraat, daarna gaat de wandeling langs de Jeruzalemkerk. De voettocht zal eindigen met een gezamenlijke buffet-bijeenkomst in de synagoge in Amsterdam-West.

Foto’s:
Mgr.Hans van den Hende
Rabbijn Raphael Evers
Drs. Kursat Bal