Verzet ontwikkelingsvisie

Verscheidene hulporganisaties in Nederland gaan actievoeren tegen het beleid op ontwikkelingssamenwerking. De Raad van Kerken heeft een brief over het thema in voorbereiding waarin ook zeer kritisch wordt gereageerd op de beleidsvoornemens.

De actie wordt gehouden onder de titel ‘Genoeg is genoeg’. In totaal doen 33 hulporganisaties mee, waaronder Cordaid, ICCO en Oxfam Novib.Volgens de organisaties gaan de bezuinigingen te ver. De ontwikkelingsorganisaties protesteren verder tegen het feit dat juist ondernemende mensen in ontwikkelingslanden en hun organisaties worden gekort. De demonstrerende hulporganisaties zeggen per jaar in korte tijd ongeveer een derde van de budgetten te zijn kwijtgeraakt.

In veel landen vormen hulporganisaties, bij afwezigheid van een functionerende overheid, de meest efficiënt werkende structuur die diensten aan de bevolking levert. Met de actie ‘Genoeg is genoeg’ willen de hulporganisaties voorkomen dat staatssecretaris Knapen (CDA) zijn plannen doorzet. De actie brengt projecten uit ontwikkelingslanden onder de aandacht van de Tweede Kamerleden. Dat zal ook gebeuren via radiospots en sociale media. 

De Raad van Kerken heeft al tijdens de formatieperiode aangegeven dat er wat de kerken betreft prioriteit moet worden gegeven aan ontwikkelingssamenwerking. De kerken pleiten toen ook voor handhaving van een minister voor dit departement. De coalitie van CDA/VVD (met gedoogsteun van de PVV) heeft dat verzoek niet gehonoreerd. Het nieuwe schrijven van de Raad wordt binnenkort verwacht.