Verwerping kastenstelsel

Voor de eerste keer heeft een officiële conferentie van Indiase kerken verklaard dat het kastenstelsel een zonde is. Volgens Boudewijn Sjollema, de eerste directeur van het Programma ter bestrijding van Racisme van de Wereldraad van Kerken, is het één van de grootste nieuwsfeiten in de recente christelijke geschiedenis in India.

Het kastenstelsel houdt in het kort in dat mensen geboren worden in verschillende groepen en dat degenen die zijn geboren in bepaalde kasten superieur zijn aan anderen. De bijeenkomst verklaarde ook dat kastendiscriminatie tegen Dalits – de zogenaamde ‘onaanraakbaren’ – een misdaad is.

Een katholieke bisschop verklaarde: “God is niet neutraal. Als we neutraal blijven in de context van onderdrukking zijn we in een ernstige staat van zonde”. Een bisschop van de Kerk van Zuid-India (CSI) zei dat het onaanvaardbaar was dat in sommige kerken Dalit-priesters nog steeds geen communie kunnen toedienen of huwelijken kunnen afsluiten.

De conferentie van kerkleiders, Dalit-theologen en activisten werd bijeengeroepen door de Nationale Raad van Kerken voor India (NCCI). Het was deels een reactie op een internationale bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken en de Lutherse Wereld Federatie van vorig jaar in Bangkok, Thailand. Die vergadering riep op tot verder optreden van de kerken, zowel binnen als buiten India.

Volgens Boudewijn Sjollema is het besluit dat de conferentie nam een teken van moed en een mooi voorbeeld van het in praktijk brengen van het evangelie.