Uitslag poll

Kerk en macht gaan niet goed samen. Dat vinden althans de bezoekers van deze website, blijkt uit de poll die afgelopen weken online heeft gestaan. Zo’n driekwart van de ongeveer 170 stemmers antwoordde ‘nee’ op de vraag of macht en kerk goed samen gaan.

De bezoekers konden kiezen uit drie antwoorden op de stelling. 77 van de 171 bezoekers vonden dat kerk en macht een combinatie is van het verleden, die nu niet meer relevant of gewenst is. Een ander deel van de stemmers, 53 bezoekers, ging nog een stapje verder. Zij vonden dat macht en kerk onverzoenbare tegenpolen waren, als water en vuur. Slechts een klein deel van de bezoekers vond dat kerk en macht best samen kunnen gaan, als men maar alert is en blijft.

Nu de laatste weken van het jaar aangebroken zijn en de kerstversieringen de huizen langzamerhand overnemen, richten we onze poll op Taizé. In de week tussen Kerst en Oud en Nieuw strijkt de jaarlijke Europese Jongerenontmoeting neer in Rotterdam. Een groot internationaal oecumenisch feest in onze oerhollandse havenstad. Er worden duizenden jongeren van over de hele wereld verwacht. Een goed moment om uw mening over Taizé te peilen.

De nieuwe stelling luidt: Wat is de belangrijkste waarde van de Taizé-ontmoeting in Rotterdam? U kunt kiezen uit drie verschillende antwoorden:
a. spirituele stimulans
b. missionaire getuigenis
c. symbolische betekenis

U kunt vanaf nu stemmen (links onderaan de pagina)