Van scheuring tot samenspel

De dag waarop Maarten Luther in 1517 zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel in Wittenberg spijkerde, was het startpunt van een eeuwenlange scheiding tussen katholieken en protestanten. Nu, bijna 500 jaar later, wordt deze gebeurtenis herdacht en gebruikt om een brug te slaan tussen geloven.

In Zwolle namen Anneke Grunder, pastor van de katholieke Dominicanenkerk, en Iemke Epema, dominee van de protestantse Jeruzalemkerk afgelopen zondag (31 oktober) de hamer ter hand. Beiden hadden een aantal stellingen over elkaars kerkgenootschap op papier gezet, die zij op de deur van het oude Refter timmerden. De stellingen bevatten positieve punten over de ander, waarmee heel duidelijk de verbinding tussen protestanten en katholieken werd gezocht. De actie was onderdeel van het project ‘van scheuring tot samenspel’.

Ook in andere delen van het land stond men stil bij Hervormingsdag. Onder andere in Heemse en Genemuiden waren speciale oecumenische vieringen. In Duitsland werd ondertussen bekend dat de katholieke kerk en de evangelische kerk in 2017 samen ‘Dag van de Reformatie’ zullen vieren. De organisatoren verklaarden met de gemeenschappelijke viering ‘een historische stap’ te willen zetten.

Zo wordt de eerste stap naar de kerkscheuringen van de Reformatie nu aangegrepen om mensen te verbinden. Toch was de gedachte van Maarten Luther op 31 oktober 1517 misschien niet veel anders. Hij streefde niet naar een scheiding; zijn doel was niet per se dat de wegen van christenen uiteengingen. Luther wilde af van verderfelijke randzaken die het geloof in zijn tijd verziekten – in het bijzonder de aflaathandel. Een zuiver geloof, waarin men terug ging naar de kern, dat stond Luther in het kort voor ogen. In dat licht is zijn boodschap 500 jaar later nog steeds leerzaam.