Macht geanalyseerd

‘Bij kerk denk je aan liefde, toewijding en dienstbaarheid. Bij macht heb je de neiging om te denken: Dat kan misgaan’. Dr. Margriet Gosker zegt dat in een korte toelichting op de ethieklezing. Ze gaat in op de vraag hoe de kerk en macht zich zouden kunnen verdragen met elkaar.

De Raad van Kerken houdt op 26 november de ethieklezing om 14.30 uur in Den Bosch. Prof. dr. André Droogers, emeritus-antropoloog van de Vrije Universiteit, houdt een inleiding. Prof. dr. Klaas Spronk van de protestantse universiteit geeft een co-referaat. Hoewel de bespreking aansluit bij de actualiteit is het niet de bedoeling om in concrete voorbeelden te blijven hangen. De ethieklezing wil dieper graven en op het spoor komen wat macht is, waar macht wegglijdt en hoe macht positief kan worden aangewend.

‘Macht is nodig’, legt Gosker uit. ‘Wil je iets regelen, dan moet je macht op een goede manier gebruiken. Het gaat natuurlijk ook wel eens mis. Wat kunnen we er aan doen om de grondslagen bloot te leggen?  Je kunt onderzoeken wat de oorzaken zijn van machtsmisbruik. Je kunt door onderzoek kijken hoe je kunt verkeerd gebruik van macht kunt voorkomen’. Margriet Gosker leidt de ethieklezing als voorzitter. 

Opgave via rvk@raadvankerken.nl.

 

Foto: dr. Margriet Gosker, lid van de beraadgroep Geloof en kerkelijke gemeenschap