Macht extra ingewikkeld

Iedere organisatie heeft met macht te maken. Maar in de kerk is het extra ingewikkeld, omdat de theologie er een rol in gaat spelen. Dat kwam naar voren bij de beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap. De beraadgroep sprak over de ethieklezing die op 26 november in Den Bosch wordt gehouden.

Al pratend over de ethieklezing bleek dat het ogenschijnlijk abstracte thema met vele concrete situaties te maken heeft.

Kerken die de teugel aanhalen van de interne discipline ontkomen er niet aan de vraag te stellen: wat is nog geoorloofd en waar gaat de machtsuitoefening te ver.

Macht kan met strafmaatregelen gepaard gaan. ‘Nu jij dit gedaan hebt, kom jij niet in aanmerking voor…’. Maar macht kan ook worden uitgeoefend op intellectueel niveau met woorden. ‘Dat had ik van iemand die op jouw niveau functioneert niet verwacht…’.

Mensen met macht kunnen preventief werken, door in te spelen op de angst bij mensen. Wie acht heeft, heeft onwillekeurig belang bij de status quo. En macht kan worden uitgeoefend door juist zaken te verzwijgen. ‘Ik weet dat jij in de fout bent gegaan, maar het is handig dat dat niet breder bekend wordt…’.

Er zijn al tientallen aanmeldingen binnen. Dat komt ongetwijfeld ook doordat het thema dicht aan schuurt tegen de actuele ontwikkelingen in de kerk, waar discipline hernieuwd aan de orde wordt gesteld en speciale commissies lastige thema’s uiteen moeten rafelen ten einde ‘macht’ en ‘kritiek op de macht’ ordelijk uit elkaar te halen. Er is evenwel nog ruimte om mensen op de bezoekerslijst te plaatsen. Vooral mensen die in het werk met pastoraat of opzicht te maken hebben zijn zeer welkom.

Prof. dr. André Droogers houdt de lezing en prof. dr. Klaas Spronk geeft een co-referaat. Het programma ‘Macht, God, kerk’ begint om 14.30 uur en vindt plaats in het Franciscushuis in Den Bosch (Van der Does de Willeboissingel 11, vlakbij het station).

Foto: De schilder Jeroen Bosch in de Brabantse hoofdstad is aangepast als ware hij ‘vrouwe Justitia’. Hij ziet niemand naar de ogen. Hij is dan ook kunstenaar. Lukt dat pastores, theologen en kerkelijke waakhonden ook?