Kamer stelt migratiebeleid bij

Verschillende politieke partijen hebben zich dinsdag 30 november ingezet om de scherpste kantjes van het immigratiebeleid af te slijpen. Dankzij de initiatiefnota ‘Altijd onderdak voor kinderen’ wordt het mogelijk kinderen een onderdak te geven, ook als ze geen verblijfsvergunning hebben. En dankzij de uitzondering voor kerken is het mogelijk om ongestraft zich te blijven inzetten voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Minister Gerd Leers voert een ontmoedigend beleid uit op het gebied van immigratie en asiel. Verschillende raden van kerken die zich inzetten voor begeleiding van asielzoekers vrezen de consequenties. Vanuit de projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken was men dan ook nadrukkelijk aanwezig bij de bespreking in de Kamer en zocht men naar contacten met kamerleden om de consequenties van het beleid uit te leggen. De kamer heeft in dezen dinsdag zijn verantwoordelijkheid genomen en op onderdelen aanpassingen gevraagd.  

De Coalitie Geen Kind op Straat, waarin de Raad van Kerken participeert, is in zijn nopjes met de initiatiefnota ‘Altijd onderdak voor kinderen’ die aan de Tweede Kamer is gepresenteerd. Tweede Kamerlid Hans Spekman (PvdA) nam het voortouw voor de initiatiefwet. Hij doet voorstellen om een einde te maken aan het beleid waarmee kinderen met hun uitgeprocedeerde ouders op straat gezet kunnen worden.

Het CDA maakte zich bij monde van Raymond Knops sterk voor de inzet van de kerken. Hij vroeg minister Leers om strafuitsluiting te regelen voor mensen die illegalen om humanitaire redenen helpen. Vele kerkelijke vrijwilligers herkennen de vraag als erkenning van hun onbaatzuchtig vrijwilligerswerk. Minister Gerd Leers (CDA) wil illegaliteit en hulp aan illegalen strafbaar stellen, maar is nu gevraagd een uitzondering ten maken voor onder meer de kerken.

De coalitie Geen Kind op Straat is overigens nog niet voor honderd procent tevreden. Men wil basisvoorzieningen voor ouders die dak, kleding en eten missen. En men wil de wet ook van toepassing laten zijn voor migrantengezinnen zonder asielachtergrond die op straat komen.

Logo Coalitie Geen Kind op Straat