Celstraf

De regering heeft het voornemen om de regelgeving rond hulp aan vreemdelingen aan te passen. Jan van der Kolk, voorzitter van de projectgroep Vluchtelingen legt in het Voorburgse kerkblad uit wat de consequentie kan zijn. Hij vraagt zich af of het verdedigen van mensenrechten strafbaar mag zijn.

Vorige week zijn Henk en Ingrid, twee diakenen van de Koningkerk, urenlang verhoord op het politiebureau en hebben de nacht in de cel door moeten brengen. Zij worden beschuldigd van hulp aan illegale vreemdelingen. Bij hun vrijlating kregen beide een proces verbaal mee. Ze zullen binnenkort voor de politierechter moeten komen. Naar verwachting komen ze er deze keer, omdat het de eerste keer is sinds de nieuwe wetten van kracht werden, met een boete vanaf. Hun misdrijf bestaat eruit, dat zij voedselpakketten hebben verstrekt aan mensen zonder geldige verblijfsvergunning. 

Bovenstaande is nu nog verzonnen, maar wanneer de nieuwe regels die in het regeerakkoord van het onlangs aangetreden kabinet  zijn afgesproken, mogelijk al in 2011, van kracht worden, kan dit werkelijkheid worden. Het nieuwe kabinet heeft besloten dat in Nederland verblijven zonder geldige verblijfsvergunning (‘illegaal’) strafbaar wordt en daarmee wordt hulp aan deze mensen ook strafbaar. Om dit te onderstrepen wordt er een apart wetsontwerp voorbereid dat hulp aan deze mensen ook expliciet strafbaar maakt. De politie krijgt als extra taak om zulke mensen op te brengen en naar uitzetcentra te brengen, mannen, vrouwen en kinderen. Of ook gezinnen  uit elkaar te halen als één van hen wel een geldige verblijfsvergunning heeft en andere gezinsleden niet. Veel van deze mensen kunnen niet uitgezet worden omdat hun herkomstland niet bereid is hen de daarvoor benodigde papieren te geven of de benodigde veiligheid te bieden. Vroeg of laat belanden deze mensen nu weer op straat.

Een coalitie van maatschappelijke organisaties, kerken en gemeenten werkt aan bredere publiciteit om de gevolgen van dit onderdeel van het regeerakkoord breed onder de aandacht te brengen. Er  staan veel meer zaken in het regeerakkoord die de humaniteit van opvang van asielzoekers ernstig bedreigen. Kinderen mogen niet meer naar school, volwassenen en kinderen kunnen niet meer de hoogst noodzakelijke medische zorg krijgen, en ook mensen die een verblijfsvergunning hebben kunnen deze weer kwijtraken als ze niet aan eisen van inburgering of voldoende inkomen voldoen.

Diakenen van de PKN hebben zich al zeer nadrukkelijk tegen de aangekondigde maatregelen uitgesproken. Zowel individuen als kerken kunnen ook een petitie van KerkinActie ondertekenen, onder meer via de website http://www.kerkinactie.nl/Particulieren/Actueel/Nieuws/Verzamel-handtekeningen-tegen-strafbaarstelling-illegaliteit–n6348 

Jan van der Kolk, voorzitter van de projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland.