Datum kerkennachten 2011

De kerkennachten in 2011 zullen plaatsvinden in het weekend van 24 t/m 26 juni. Daartoe heeft een nieuw opgerichte stuurgroep ‘kerkennachten’ besloten in overleg met de Raad van Kerken in Nederland.

De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van tien plaatsen in Nederland. Het initiatief voor de landelijke afstemming is genomen door de organisatoren van de kerkennachten in de vier grote steden. Ds. Bert Kuipers uit Rotterdam is voorzitter van de groep.

De organisatoren bundelen de krachten om de kerkennachten een bredere impact te geven in de Nederlandse samenleving. Door onderling de organisatie af te stemmen is het mogelijk om de publiciteit gezamenlijk op te pakken en om ervaringen onderling uit te wisselen.

Tijdens een kerkennacht zetten de kerken in een plaats massaal de deuren open van de godshuizen en bieden ze programma’s aan gedurende een groot deel van de kortste nacht van het jaar. Ze willen daarmee de drempel van de kerk verlagen en laten zien op welke manieren de kerken een bijdrage leveren aan de sociale cohesie en aan het sociale, culturele en spirituele leven in een plaats.

De landelijke Raad van Kerken ondersteunt het initiatief en ziet daarin een mogelijkheid om de kerk bij een breed publiek te introduceren. De kerkendagen die vroeger landelijk werden gehouden bereikten het kerkelijk kader; voordeel van de kerkennachten die nu gepland staan is, dat ze plaatselijk de kerk zichtbaar maken en daarmee een veel bredere laag van de bevolking bereiken.

Kerken die zich hebben opgegeven participeren in een gezamenlijke subsidie-aanvraag. Daarnaast werkt de landelijke Raad aan een speciale uitgave van Oecumenisch Bulletin, waarin plaatsen kunnen participeren door tekst te laten opnemen vanuit hun eigen woonplaats. Zij die willen meedoen, kunnen dat per ommegaande kenbaar maken bij het bureau van de Raad van Kerken (rvk@raadvankerken.nl).

Er zijn in het verleden al kerkennachten gehouden in onder andere Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Vele duizenden mensen maakten toen gebruik van de mogelijkheid om de kerk binnen te gaan.

Foto: Ds. Bert Kuipers, voorzitter van de overlegstructuur