Wereldraad over crisis Korea

De Wereldraad van Kerken heeft in een verklaring haar mening geuit over de recente crisis op het Koreaanse schiereiland. Dr. Olav Fykse Tveit, de algemeen-secretaris van de Raad, heeft gezegd dat “kracht en militaire macht de problemen niet zullen oplossen.”

“In het belang van de mensen in beide landen en hun buren in Noordoost-Azië, dringt de Wereldraad van Kerken er bij de autoriteiten in zowel Noord- en Zuid-Korea op aan zich te onthouden van acties die de spanningen verergeren,” zei Tveit. Hij riep op tot een “terugkeer naar de vredesonderhandelingen die zullen leiden tot vreedzame co-existentie en wederzijds respect.” Hij voegde eraan toe dat de regeringen van de twee staten moeten samenwerken “in een nieuw proces van vertrouwenwekkende maatregelen op de vroegst mogelijke datum.”

Tveit sprak in de afgelopen week zijn zorgen uit over de spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea, die op 23 november tot een hoogtepunt kwamen. De crisis brak uit toen grensoverschrijdend artillerievuur meerdere mensen doodde op het door Zuid-Korea gecontroleerde Yeonpyeong. Pyongyang verklaarde dat Zuid-Korea als eerste had geschoten. Het Zuid-Koreaanse leger zei dat het oefeningen had uitgevoerd, maar dat beschieting niet was gericht op het Noorden.

De ‘Assembly’ van de Wereldraad van Kerken, het hoogste bestuursorgaan van de Raad, komt in oktober 2013 bijeen in Poesan in Zuid-Korea.