Wonder boven wonder

Kunstenaars met een verstandelijke beperking hebben hun schilderwerk ter  beschikking gesteld voor een tentoonstelling in het Bijbels Museum. In totaal zijn er meer dan honderd werken te bewonderen, waarbij de oorspronkelijkheid van het werk garant staat voor herkenning en verleiding.

Vanuit oecumenische optiek is het aardig om te kijken naar de torenbouw van Babel. Dat is immers de plek waar de mensen van elkaar vervreemdden in hun taalgebruik. Of is het eerder de arrogantie van de mensen die centraal staat in het verhaal? Het idee dat men als mens tot God kan opklimmen als de toren maar hoog genoeg is? Tim Glashorst denkt vermoedelijk meer in die lijn. Hij kiest voor een redelijk abstracte voorstelling. ‘Mensen ontbreken’, zegt de museuminrichter, ‘die vallen in het niet bij zoveel grootsheid’.

Ook Steef Duyst legde de toren van Babel vast. Hij schilderde er, zoals op veel van zijn doeken, een vlag bij. In dit geval de Zwitserse vlag. ‘Wil hij ons wijzen op Zwitserland, met zijn vier talen een moderne variant op de Babylonische spraakverwarring’, aldus de museumconservator, ‘of viel de keus op deze vlag vanwege het spectaculaire kleurencontrast met het gras en de blauwe lucht?’

De tentoonstelling ‘Wonder boven wonder’ is te zien in het Bijbels Museum tot 30 januari 2011. Alle werken uit de tentoonstelling zijn te koop. De opbrengst komt ten goede aan nieuwe kunst- en culturele projecten van zorgorganisatie Amerpoort. Het kunstcentrum heeft de schilderijen laten maken. Naar schatting is al een derde van de tentoongestelde werken verkocht. Vooral het werk dat van veel kleur gebruik maakt, is gewild.

Op de foto ook nog een Maria met kind van Piet Schepping, passend bij het naderend kerstfeest. Het pinksterfeest, de logische tegenhanger van de torenbouw van Babel, behoort niet tot de thema’s die zijn verbeeld. Blijkbaar wordt de veelkleurige tentoonstelling zelf al gezien als getuigenis met pinksterachtige allure.