Week van Gebed 2011: Tienerdiensten

Saamhorig

Vooraf
Leg van te voren uit verschillende kleuren etalagekarton geknipte ‘bloembladen ‘ neer op verschillende plaatsen in de ruimte en leg een rond ‘hart van de bloem ’in het midden van de kring.
Op elk bloemblad afzonderlijk staat een van de volgende kerken geschreven zoals: Protestantse Kerken in Nederland; Rooms Katholieke kerk, Anglicaanse Kerk, Russisch Orthodoxe kerk, Leger des Heils, Christelijk Gereformeerde Kerk, Grieks Orthodox, Armeens Orthodox,  Syrisch Orthodox, Evangelische gemeente, Pinkstergemeente, Doopsgezinde gemeente, Remonstrantse Broederschap….  en eventueel nog kerken uit de buurt,

Bij binnenkomst muziek en iets te drinken.

Aansteken van de kaars
Het licht van Christus gaat lichtend voor ons uit,
wijst ons de weg door de vaak chaotische toestanden
van het leven   

Ieder pakt een blad en leest voor wat er op staat
Bij welk ‘blad’ horen wij?  (bv. Protestantse kerken Nederland of..)
Zijn er ook bij waar je nog nooit van gehoord hebt? Ken je mensen die bij zo’n groepering horen van bv,. school of de sportclub?
Wat hebben deze bladen gemeenschappelijk? (het zijn allemaal christelijke kerken)    
Hoe zou het komen dat er zoveel verschillende Christelijke kerken zijn.
Wat vind je daarvan?

De bladen worden midden in de kring gelegd.

Verhaal  
“Er was eens een prachtige paarse bloem die zichzelf de allermooiste bloem vond die er bestond. En terecht! Ook de bijen kwamen graag op zijn stampertje zitten en zo verspreiden zij zijn genen. Al spoedig zag je overal mooie paarse bloemen, die nauwelijks in pracht onderdeden voor hun verre voorvader.

Maar ja, de bijtjes vlogen niet alleen naar de paarse bloemen, maar soms ontdekten ze ook een lekkere gele of een mooie rode. En zo ontstond er in het zelfde veld een bonte mengeling van kleuren die iedereen blij maakte.

Hoe het kwam weet niemand meer, maar op een kwade dag verklaarden de paarse bloemen zich tot de enige echte en de gele deden dat ook, evenals de rode om nog maar te zwijgen van de blauwe, witte en roze bloemen.

Zij gingen zich sorteren (ga bij een kleur staan of zitten die je mooi vind), kleur bij kleur en deden er een hekje omheen. Zo kreeg je de tuin van de paarsen, de tuin van de gelen, de tuin van de roden en zo voort. Om te voorkomen dat er door de bijen toch weer  verwarring gesticht zou worden maakten ze een hekwerk van fijn gaas hoog genoeg om overvliegen te voorkomen.

Eeuwenlang wisten de paarsen niet beter of zij waren de enige die zich terecht met de naam ‘bloem’ mochten sieren. De gelen dachten hetzelfde, evenals de roden, de blauwen, de witten en de roze bloemen. Vaag wisten ze wel van het bestaan van anderskleurigen af maar die mochten pas echt ingeschreven worden in het bloemenregister als ze de goede kleur aannamen.

Ergens in een verborgen hoekje in een nieuwbouwwijk waren verdwaalde genen uit verschillende tuintjes aan de aandacht ontsnapt. Paarse, gele, rode, witte, blauwe en roze bloemen begonnen door elkaar heen te groeien en zijn genoten van elkaars kleuren.

En zo ontstond er een nieuw soort tuintje, zoals dat sinds bloemenheugenis onbekend was. Althans voor de roden die dachten dat echte bloemen altijd rood waren geweest en door de gelen die dachten  dat echte bloemen altijd geel geweest waren. Ze dachten dat het zo hoorde en dat het nooit anders zou kunnen zijn, wilde ze tenminste echte bloemen blijven. …

Grote verwarring ontstond bij de roden en gelen toen er op een dag een rode bloem met gele stippen opbloeide. Waar hoorde die nieuwe variant in vredesnaam bij?

Bij ons zeiden de roden. Wij zullen er wel voor zorgen dat zijn gele stippen rood worden. Nee, bij ons zeiden de gelen. We maken het rood wel geel….

Sommigen begonnen te klagen dat het bloem zijn in deze tijd niet meer zo duidelijk was als vroeger. Je wist dan niet meer waar je aan toe was als een van de gewassen zei: ‘Ik ben een bloem’. En de witte bloemen konden het niet uitstaan dat de veelkleurige bloemen niet gewoon een hek om zichzelf heen lieten zetten zoals toch hoorde…

Op zekere dag besloten de bloemen uit de rode tuin een brief te schrijven naar de soortgenoten in de veelkleurige tuin, waarin ze hun ongenoegen kenbaar maakten. De veelkleurigen schreven terug: In antwoord op uw schrijven delen wij u mee dat we rood een bijzonder mooie kleur vinden. Wij nodigen u uit om zelf eens te komen kijken hoe het er bij ons uitziet.

Helaas waren het slechts enkelen die zich aanmelden om het bezoek te gaan brengen. Ze kwamen enthousiast terug. We voelden ons er best thuis want we leken toch wel erg op elkaar. En we hoorden dat er nog veel meer van dit soort veelkleurentuintjes zijn. Misschien zijn die veelkleurentuintjes wel de tuinen van de toekomst…

(naar een verhaal van Dio Soeteman uit Oecumenens rond 1990)

Verwerking
We plakken de bloembladen om het hart zodat er een veelkleurige bloem ontstaat.  

Muziek:   Come take my hand van Two brothers on de 4th floor .
Vertaling:
Ik ken een plek waar de zon altijd schijnt
Met prachtige bloemen overal
Kom geef me je hand
Ik neem je mee, ik leid je, ik ken die plek
Diep in je binnenste.
Kom, geef me je hand….

We vieren de Week van Gebed voor de Eenheid
Elk jaar maken christenen uit een ander land in de wereld de teksten voor deze dienst.
De christenen uit Jeruzalem maakten de teksten voor de week van gebed in 2011.  
Als lezing gaven ze op:  
Lezing: Handelingen 2,  43 – 47

De gebeden komen ook uit Jeruzalem: laten we samen bidden:

Gebeden    

Samen met de kerken in Jeruzalem bidden wij tot u, God.
Wij hoorden hoe de gelovigen trouw bleven luisteren naar de apostelen en steeds bij elkaar bleven komen.
Wij zeggen eerlijk tegen U dat wij het moeilijk vinden om dat vertrouwen en die broederschap vast te houden.  
Daarom bidden wij: Ontferm U over ons.

Samen met de kerken in Jeruzalem bidden wij tot u, God.
Wij hoorden dat er veel tekenen en wonderen te zien waren.
Wij zeggen eerlijk tegen u dat wij het vaak moeilijk vinden om uw tekenen en wonderen in ons midden te zien.
Daarom bidden wij: Ontferm U over ons.

Samen met de kerken in Jeruzalem bidden wij tot u, God.
Wij weten dat we als gelovige mensen elkaar moeten helpen en steunen.
Wij zeggen eerlijk tegen u dat wij vaak meer aan onze eigen belangen vasthouden soms ten koste van de mensen die het minder hebben dan wij.
Daarom bidden wij: Ontferm U over ons.

Samen met de kerken in Jeruzalem bidden wij tot u, God.
Wij weten dat de eerste Christenen veel tijd besteedden aan bidden en dat zij hun
huizen openstelden om gezamenlijk het Brood te breken.
Wij zeggen eerlijk tegen u dat wij daar vaak geen zin in hebben en dat wij tekort schieten in liefde voor elkaar.
Daarom bidden wij: Ontferm U over ons.

God, die ons gemaakt heeft: maak onze eenheid zichtbaar en maak de wereld nieuw.
God, die ons één maakt: maak onze eenheid zichtbaar en maak de wereld nieuw.

ZEGEN
Moge de zegen van vrede en rechtvaardigheid van God met ons zijn.
Moge de zegen van de Zoon, die tranen van droefenis om de wereld huilt, met ons zijn.
Moge de zegen van de Heilige Geest, die ons inspireert tot vergeving en hoop,
met ons zijn, nu en tot in eeuwigheid.
Amen.

( Ook te vinden in t Klik,uitgeverij Narratio)