Verdraagzaamheid

Op verzoek van moderamenlid Joop Albers van de Anglicaanse Kerk heeft het moderamen onlangs besloten om het ‘manifest voor verdraagzaamheid’ te tekenen. De actie loopt al van voor de kabinetsformatie.

Mensen van verschillende religies en levensbeschouwingen merken toenemende onverdraagzaamheid om hen heen. Er is steeds minder respect tussen mensen. Daarmee verliest Nederland de tolerantie waar ons land vroeger zo bekend om was. Het moderamen wil met de ondertekening onderstrepen dat men zich positief inzet voor verdraagzaamheid in de samenleving. Tot de ondertekenaars behoren onder anderen rabbijn Menno ten Brink, dr. Arjan Plaisier en oud-ambassadeur Edy Korthals Altes. Hieronder volgt de letterlijke tekst van het manifest.

De ondertekenaars van dit Manifest zijn bezorgd over de toenemende onverdraagzaamheid in onze samenleving. Helaas werken de media en het politieke debat een sfeer van onverdraagzaamheid in de hand door andersdenkenden stelselmatig als gevaarlijk weg te zetten. Het lijkt alsof politici en journalisten zich niet altijd voldoende afvragen wat de ander werkelijk beweegt. Daardoor wordt vaak een eendimensionaal beeld van de samenleving geschetst. Het is tijd voor een mentaliteitsomslag. Wij wijzen in dat verband ook naar het internationale initiatief, het Handvest voor Compassie, bedoelt om de wereld humaner en vreedzamer te maken.

Van politici mag worden verwacht dat zij willen weten wat de ander werkelijk beweegt. Van de media mag worden verwacht dat zij een compleet en evenwichtig beeld van de samenleving schetsen.

De boodschap van alle religies en levensbeschouwingen, zoals ook humanistische overtuigingen, is in de kern gebaseerd op naastenliefde. Maar wie wil pleiten voor verdraagzaamheid, moet ook onomwonden toegeven dat religieuze en levensbeschouwelijke overtuigingen door mensen omgezet kunnen worden in kwaad. Vooral via de media komen dagelijks beelden van religieus geweld op ons af. Ernstig geweld wordt echter niet voorkomen door uitsluiting van andersdenkenden, maar door een sfeer van acceptatie en verdraagzaamheid.

Religies en levensbeschouwingen dragen bij aan het verbinden van mensen in gemeenschappen vanuit een gezamenlijke overtuiging. De mensen die dit Manifest ondertekenen delen de betrokkenheid met medeburgers en hun naasten. Ze herkennen elkaar in het streven naar een harmonieuze en vreedzame samenleving met de ruimte om je als mens vrijuit te kunnen ontplooien. Vanuit het besef hoezeer zingeving in de vorm van religie en levensbeschouwing voor veel mensen richting geeft aan hun functioneren in de samenleving, is respect en tolerantie voor de verschillende overtuigingen van mensen nodig. Daarom is het noodzakelijk om bruggen te slaan tussen levensbeschouwingen en religies onderling. Deze bruggen komen tot stand in de relaties tussen mensen, organisaties en gemeenschappen. Wij willen bijdragen aan een klimaat waarin geen mens uit de boot valt.

Wij verzoeken daarom het volgende kabinet de noodzakelijke ruimte hiervoor maatschappelijk en cultureel te bewaken en bevorderen. Vrijheid van meningsuiting en levensovertuiging zijn per slot van rekening in de Nederlandse grondwet verankerd. De vrijheid voor iedereen om je overtuigingen, je geloof, binnen de kaders van de wet in de praktijk te mogen brengen is één van de belangrijkste verworvenheden die de democratische rechtsstaat waarborgt. Wij vragen om verdraagzaamheid ten opzichte van alle religies en levensovertuigingen die de Nederlandse rechtsstaat toelaat.

Het is ook aan politieke partijen om het maatschappelijk klimaat hiervoor te vormen. De politieke partijen worden daarom opgeroepen om zich in deze campagne en later in de nieuwe regering onomwonden uit te spreken voor respect en verdraagzaamheid.

Hieronder volgen een aantal namen die volgens de website de verklaring hebben ondertekend:
• Sajidah Abdus Sattar
• Khalil Aitblal, woordvoerder Unie van Marokkaanse Moskeeën in Amsterdam en Omstreken
• Henk Baars, voorzitter Kerk en Vrede
• Erik de Baedts, ex-voorzitter van de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies te Amsterdam
• Klaas Beuckens, voorzitter Raad voor Levensbeschouwingen Dordrecht
• Imam Abdulwahid van Bommel
• Rabbijn Mr. M. ten Brink, rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam
• Ari van Buuren, voorzitter United Religions Initiative Nederland
• Rogier Crijns, voorzitter Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen
• Leo Damen, Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Enschede
• Dr. Frans E. J. Gieles, Raad voor Levensbeschouwing Deventer
• Dr. Frans Jespers, voorzitter Stichting Interreligieuze Dialoog
• Saoud Khadje, directeur Instituut voor Islamstudies
• Edy Korthals Altes, oud-ambassadeur
• Hanny de Kruif, voorzitter Rotterdamse Raad voor Levensbeschouwing en Religie (Roravolere)
• Inder Lalbahadoersing, Shree Raam Mandir Wijchen
• Ronny Naftaniël, Directeur CIDI, Centrum Informatie en Documentatie Israel
• ds. Corry Nicolay, PKN predikant interreligieuze communicatie en vele jaren voorzitter van Kleurrijk Fryslân
• Dr. A.J. Plaisier, Scriba van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland
• Wim Reinders, voorzitter Gespreksgroep Levensbeschouwingen Deventer
• Merel Remmerswaal, woordvoerster Scientology Kerk
• D. Riemers, bestuursvoorzitter van Het Apostolisch Genootschap
• Walter Rovers, WORLD(Werkoverleg Overheid Religies en Levensbeschouwingen Doetinchem)
• Prof. dr. em. W. Shadid, Universiteit van Tilburg / Universiteit Leiden, DiversiteitsConsulent
• Rabbijn Awraham Soetendorp, rabbijn van de Liberaal-Joodse Gemeenschap in Den Haag, en rabbijn van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom
• Johan Streefland, voorzitter, Interreligieus en Levensbeschouwelijk Platform Alkmaar (ILPA)
• ds. Bram Tack, voorzitter bestuur Kerk en Wereld
• Hub Vossen, voorzitter Stichting Kleurrijk Limburg te Geleen
• Prof. Dr. Henk Vroom, Hoogleraar Godsdienstfilosofie aan de Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam den Coördinator van het Centrum voor Islamitische Theologie
• ds. J. Wachtmeester, secretaris Platform Levensbeschouwing en Religie Hengelo
• drs. Rinus van Warven, voorzitter Stichting Interreligio, redacteur/schrijver/ publicist/journalist
• Dr. Han de Wit, Godsdienstpsycholoog|

Zie verder ook: www.interreligieus.nl