‘Het hangt in de lucht’

Afgelopen vrijdag waren zo’n kleine 200 studenten bij elkaar in de Jacobikerk in Utrecht.
Daar werd een symposium gehouden met als titel: ‘God-is-één’.   

Het eerste idee voor deze bijeenkomst kwam vorig jaar op bij de landelijke CSFR, gelijktijdig met de ideeën voor de Nationale Synode. Studenten vonden de kritiek op dit idee onterecht en wilden hun teleurstelling daarover in positieve zin omzetten en een breed gedragen studentenbijeenkomst opzetten. De bijeenkomst werd gedragen door veel verschillende christelijke studentenverenigingen in Nederland. De Raad van Kerken wordt op de hoogte gehouden van de plannen rond deze synode en heeft met belangstelling het oecumenisch studenteninitiatief gevolgd.

De middag begon met een inleiding van Ron van der Spoel, predikant in Amersfoort. Daarna was er een forumdiscussie. Een van de stellingen luidde: ‘Het gaat (n)ooit wat worden met die eenheid?!’
Een leuke stelling waarbij het merendeel van de aanwezigen een positieve verwachting had.
Tijdens de discussie bleek dat het lastig was een definitie te vinden voor ‘eenheid’. Studenten waren er wel van overtuigd dat eenheid een gegeven is en daarom een opdracht voor hen als christenen.
Met studenten vanuit allerlei kerkelijke denominaties was het in elk geval ‘een oecumenische bijeenkomst tot en met’, zoals een van de aanwezigen het noemde.  

Als ludieke actie werd rond half 6 ’s avonds de Domkerk – voor zover mogelijk – omsingeld door de studenten. Met hun rug naar de kerk en hun gezicht naar de wereld zongen zij het lied ‘Samen in de naam van Jezus’. Later werd de avond meditatief en muzikaal afgesloten.
Een mooi initiatief, maar waarom komen studenten nú bij elkaar en niet jaren geleden al? Volgens een studente is het nu meer dan ooit zaak dat christen-studenten beseffen een minderheid te zijn. Met de discussies rond speciaal onderwijs in het achterhoofd voelt men de noodzaak na te denken over de eenheid die christenen kunnen uitdragen. Volgens ds. Van der Spoel ‘hangt het in de lucht’. Hij is de afgelopen tijd door meerdere organisaties gevraagd te komen spreken over christelijke eenheid. Blijkbaar wordt de noodzaak gevoeld om samen sterk te staan in de samenleving. Het is mooi dat er dan mensen bij elkaar komen, maar de vraag is volgens hem wel: ‘Wie leidt de boel? Wie houdt het bij elkaar? We hebben een Nehemia nodig die staat voor de eenheid.’

Terwijl de studenten naar buiten trekken voor de ludieke actie, is de boerenkool stamppot te ruiken die achter in de kerk wordt klaargemaakt. Een heus studentenmaal voor een mooie, frisse vrijdagavond.

Foto is genomen door het ND.